เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
แบบขอเปลี่ยนตัว DOC5
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ปฐมวัย
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
สังคมศึกษา ฯ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปะ
หุ่นยนต์ โครงงานออกแบบฯ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
11 พ.ย. 2558
12 พ.ย. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 65
 
 
แจ้งโรงเรียนที่ไปแข่งขันระดับภาค
เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในวันที่ 14 ธันวาคม 2558 
เวลา 11.00-12.00 น.
ที่กลุ่มการเงินและสินทรัพย์
พร้อมเอกสารครบถ้วน

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
(สำหรับโรงเรียนที่นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน)
(คลิก)
บัญชีจัดสรรงบประมาณค่าเบี้ยเลี้ยง
(คลิก)
 
  ประกาศด่วน...!
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่ส่งผลงานกิจกรรมภาพยนตร์สั้นเข้าประกวดทั้งในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา  กลุ่มสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๕  ปีการศึกษา ๒๕๕๘   ให้ส่งผลงานก่อนการประกวดอย่างน้อย ๒ สัปดาห์ (นับตั้งแต่วันประทับตราไปรษณียากร )

       ผลงานที่ส่งประกอบด้วย
      ๑. รายชื่อนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน จำนวน ๕ ชุด
      ๒. DVD บันทึกผลงานภาพยนตร์สั้น จำนวน ๕ แผ่น
      ๓. บทภาพยนตร์จำนวน ๕  เล่ม
     (ผู้ส่งภายนตร์สั้นเข้าประกวดควรเตรียมผลงาน ๑ ชุด ในวันนำเสนอผลงาน )
ส่งผลงาน ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓  ตำบลวัดโบสถ์  อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์  ๖๕๑๖๐
 
 

ประกาศผลการแข่งขันในทุกรายการแล้ว

โปรดตรวจสอบรายชื่อและผลการแข่งขัน
หากพบว่าไม่ถูกต้องโปรดแจ้งแก้ไข
ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558

โอนข้อมูลทีมชนะเลิศเข้าสู่การแข่งขันในระดับภาค
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558
 
 
 
 

เพื่อสิทธิและประโยชน์ของทางโรงเรียน

โปรดติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว
ที่หน้าเว็บไซต์ระดับภาค อย่างต่อเนื่อง


(คลิกที่นี่ เพื่อเข้าเว็บไซต์ระดับภาค)
 
 

.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน : สพป.พะเยา เขต 2 :.

รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ => 21- 30 กันยายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข => 25 -30 กันยายน 2558
พิมพ์บัตรประจำตัวครู-นักเรียน 26 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
ประชุมกรรมการฝ่ายเอกสารและบันทึกผล(Admin) 2 พฤศจิกายน 2558
ประชุมคณะกรรมการตัดสิน => 5 พฤศจิกายน 2558
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => 11 - 12 พฤศจิกายน 2558
ประกาศผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ทางเว็บไซต์ => หลังจบการแข่งขัน
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน => ตั้งแต่ 13 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป
โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค => ก่อน 20 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค => 21-23 พฤศจิกายน 2558
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค => 24-30 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค => 1-4 ธันวาคม 2558
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค => 8 - 14ธันวาคม 2558
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดพิษณุโลก => 16 - 18 ธันวาคม 2558

 
 

แนะนำ สถานที่ พัก ในจังหวัดพิษณุโลก สำหรับ การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ  ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2558   (คลิกที่นี่)

 
 
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสิน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปี 2558 

(คลิกที่นี่)
 
 
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
(หนังสือ)   (ประกาศ)

 
 
 

เสื้อยืดที่ระลึกงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65

จำหน่ายตัวละ 230 บาท
สั่งจองที่ ศน.เฟย  ฤดีใจ โทร 095-6971628
หมดเขต  28  ตุลาคม  2558

 
  การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1 - ม.3
หัวข้อจับสลากมี 2 หัวข้อดังนี้
1. ค่านิยม 12 ประการ
2. เที่ยวเมืองพะเยา
 
  เปลี่ยนวันและเวลาแข่งขัน การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
จากวันที่ 12 พ.ย.2558 เวลา 09.00-12.00 น.
เป็นวันที่ 11 พ.ย.2558 เวลา 09.00-12.00 น.
 
  สาระการงานอาชีพ ให้รร.เตรียมโต๊ะ-เก้าอี้มาเอง  
 

คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ทุกรายการให้นำคอมพิวเตอร์มาเอง
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. อาเซียน
2. เศรษฐกิจพอเพียง
3. ประเพณีไทย
ให้เตรียมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงมาเอง


การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. โรงเรียนเตรียมคอมพิวเตอร์ สำหรับแข่งขันทีมละ 1 เครื่อง
2. Memory 512 Mb
3. ระบบ Window XP
4. CPU ไม่น้อยกว่า 1.2 GH
5. CD หรือ DVD โปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขันยังไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม


E-Book ป.1-6
จับสลากหัวข้อต่อไปนี้
1.อาเซียน
2.เศรษฐกิจพอเพียง
3.ลอยกระทง
4.แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา


Animation 2d ระดับ ม. 1-3
แข่งขันโดยจะจับสลากหัวกันในวันแข่งขัน มี2หัวข้อ
1.ค่านิยม 12 ประการ  
2.เที่ยวเมืองพะเยา


 
 

ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. ประเทศไทยในอนาคต
2. วิถีไทยสู่อาเซียน
3. ค่านิยม 12 ประการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 และ ม.1 - ม.3
1. ค่านิยม 12 ประการ
2. วิถึไทยสู่อาเซียน
3. เศรษฐกิจพอเพียงและวิถีไทย
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. ประเพณีไทย
2. ธรรมชาติสัตว์สวยป่างาม
3. เศรษฐกิจพอเพียง
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 และ ม.1 - ม.3
1. วัฒนธรรมประเพณีไทย
2. ธรรมชาติแสนสวย
3. ประชาคมอาเซียน
4. เกษตรทฤษฏีใหม่ตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง
5. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. รักษ์สิ่งแวดล้อม
2. เด็กไทยเรียนรู้สู่อาเซียน
3. เศรษฐกิจพอเพียง
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. อาเซียนร่วมใจ
2. เศรษฐกิจพอเพียง
3. ประเพณีไทย
4. ชุมชนของเรา
5. ลดภาวะโลกร้อน
วัสดุที่ใช้
หากใช้วัสดุไม่ถูกต้องตามเกณฑ์ จะไม่พิจารณา และวัสดุให้ยึดตามเกณฑ์การสร้างสรรค์ภาพ
ด้วยการปะติดอย่างเคร่งครัด
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. ประเพณีลอยกระทง
2. ประเพณีสงกรานต์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. ประเพณีลอยกระทง
2. ประเพณีสงกรานต์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. รักษ์สิ่งแวดล้อมน้อมถวายในหลวง
2. เอกลักษณ์ไทย เอกลักษณ์ชาติ
3. ตามรอยวิถีไทย ไปสู่อาเซียน
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. สัตว์สวยป่างาม
2. ประเพณีไทย
3.การละเล่นเด็กไทย
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. เศรษฐกิจพอเพียง
2. ประเพณีไทย
3. เมืองไทยน่าอยู่
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. เศรษฐกิจพอเพียง
2. ประเพณีไทย
3. สัตว์ในวรรณคดี

 
 
ปฐมวัย
หัวข้อปั้นดินน้ำมัน
1. โรงเรียนของเรา
2. บ้านของฉัน
3. ธรรมชาติแสนสวย
4. สวนสัตว์แสนสวย
5. ชุมชนของเรา
ฉีกตัดปะ
1. ธรรมชาติบ้านนา
2. โรงเรียนน่าอยู่
3. ประเพณีบ้านเรา

 
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันเสาร์ ที่ 01 สิงหาคม 2558 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 145
จำนวนทีม 893
จำนวนนักเรียน 1,964
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,320
จำนวนกรรมการ 534
ครู+นักเรียน 3,284
ครู+นักเรียน+กรรมการ 3,818
ประกาศผลแล้ว 126/127 (99.21%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 0
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 8
สัปดาห์ที่แล้ว 14
เดือนนี้ 0
เดือนที่แล้ว 80
ปีนี้ 4,018
ทั้งหมด 180,018