เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับชาติ
สรุปตัวแทนแยกตามเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
ทำเนียบประธานและเลขานุการผู้รับผิดชอบงาน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ปฐมวัย
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
สังคมศึกษา ฯ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปะ
หุ่นยนต์ โครงงานออกแบบฯ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ตารางการแข่งขัน

 
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
14 ธ.ค. 2558
15 ธ.ค. 2558
16 ธ.ค. 2558
17 ธ.ค. 2558
18 ธ.ค. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

   
     รับผลงานคืน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระ ทัศนศิลป์
ร.ร.ผู้เข้าร่วมแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระ ทัศนศิลป์ สามารถมารับผลงานคืนได้ที่ชั้นล่างของหอประชุมศรีวชืรโชต เวลา 9.00 -12.00 น. วันที่ 17 ธ.ค. 58 หากไม่สามารถมารับคืนภายในเวลาที่กำหนด สามารถไปรับคืนได้ที่ ศน.ดวงดาว แซ่โง้ว สพป.พิษณุโลก เขต 2 หมายเลขโทรศัพท์ 0898807080
 
    แจ้งเส้นทางการเข้าร่วมงานพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๕
     ผู้เข้าร่วมในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ  ครั้งที่ ๖๕ จังหวัดพิษณุโลก ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  ให้ใช้ประตูทางเข้า ประตูที่ ๔  เส้นถนนเลี่ยงเมือง สายสุโขทัย - นครสวรรค์  เนื่องจากประตูที่ ๑ กำลังปิดปรับปรุงถนน ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้...  : แผนผัง ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
 
    แจ้งเส้นทางการเข้าร่วมงานพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๕
     ผู้เข้าร่วมในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ  ครั้งที่ ๖๕ จังหวัดพิษณุโลก ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  ให้ใช้ประตูทางเข้า ประตูที่ ๔  เส้นถนนเลี่ยงเมือง สายสุโขทัย - นครสวรรค์  เนื่องจากประตูที่ ๑ กำลังปิดปรับปรุงถนน ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้...  : แผนผัง ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
 
    การรายงานตัวเข้าแข่งขันความสามารถนักเรียน สาระดนตรี ประเภทเดี่ยว
     การรายงานตัวเข้าแข่งขันความสามารถนักเรียน สาระดนตรี ประเภทเดี่ยวดนตรีและการขับร้องเพลงประเภทบุคคล ระดับ ป.
๑ - ป.๖ และ ม.๑-ม.๓ (ขยายโอกาส) ให้รายงานตัว ณ ห้องแข่งขัน  ดังนี้
- ลำดับที่ ๑-๒๒ รายงานตัว เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๐๘.๓๐ น.
- ลำดับที่ ๒๓-๔๔ รายงานตัว เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๐๙.๐๐ น.
     ทั้งนี้เพื่อให้การแข่งขันเริ่มได้ทันในเวลา ๐๙.๐๐ น.
 
    การรายงานตัว ณ จุดแข่งขัน
    โรงเรียนที่เข้าแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ในการรายงานตัวเข้าแข่งขัน ให้ผู้เข้าแข่งขันไปรายงานตัวก่อนเวลาแข่งขันตามตารางอย่างน้อย ๓๐ นาที โดยให้ยื่นเอกสาร ณ จุดรายงานตัว ตามประกาศดังแนบ
ดาวน์โหลดประกาศการรายงานตัว
 
    การเปลี่ยนตัว  การเปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ-สกุล การเพิ่ม  ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน ณ วันแข่งขัน
     โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่ที่ต้องการเปลี่ยนตัว  เปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล การเพิ่ม ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอนนั้น ให้ยึดแนวปฏิบัติ ตามเอกสารแนบนี้ โดยสามารถดำเนินการได้ ณ สนามแข่งขัน
ดาวน์โหลด  - ประกาศ ,  เอกสารสำหรับ สพป.
 
    กำหนดการพิธีเปิด - ปิด
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จังหวัดพิษณุโลก โดยพิธีเปิด วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ และพิธีปิด วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
ดาวน์โหลด
***เสื้อคลุมของ ผอ.เขตพื้นที่ภาคเหนือทุกเขต ทาง สพป.พิษณุโลก เขต ๑ จะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์
 
    แผนที่การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จังหวัดพิษณุโลก
- แผนที่สนามแข่งขัน จุดนอกเมือง 
- แผนที่สนามแข่งขัน จุดในเมือง
- ผังอาคารเรียนสนามแข่งขัน  ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม , ร.ร.พุทธชินราชพิทยา , ร.ร.จ่านกร้อง , ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี , ร.ร.ท่าทองพิทยาคม , ร.ร.วังทองพิททยาคม , ร.ร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย , ร.ร.บ้านกร่างพิทยาคม , มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)  , ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก

  ภาพถ่ายเต้นสถานที่จริงเพื่อการเตรียมพร้อม ของโรงเรียนเข้าแข่งขัน
ภาพสนามแข่งขันโรงเรียนบ้านกร่างพิทยาคม  
 
     ให้นำเข้ารูปถ่ายนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนในระบบก่อนพิมพ์บัตรประจำตัว
     สถานศึกษาทุกแห่งที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๕ จังหวัดพิษณุโลก ต้องนำรูปถ่ายของนักเรียนผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอนเข้าระบบ ด้วยการ login ระดับโรงเรียนแล้วแทรกรูปก่อนพิมพ์บัตรประจำตัวทั้งนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน  ดาวน์โหลดคู่มือการนำเข้ารูปภาพ
 
    การแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์และโครงงานออกแบบและเทคโนโลยี
     ให้ผู้เข้าแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ. และการแข่งจันโครงงานออกแบบและเทคโนโลยี เข้าศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งจันในเว็บไซต์ http://www.robotnorth65.com/ ซึ่งเว็บไซต์นี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์งานสำหรับกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ. และโครงงานออกแบบเทคโนโลยีในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก ทั้งสังกัด สพป. และ สพม.
     เว็บไซต์จะมีการปรับปรุงเนื้อหาเป็นระยะ  ผู้เข้าชมจะต้องติดตามเป็นระยะเพราะอาจมีการแก้ไขในความผิดพลาด หรือส่วนกลางมีการอัพเดตกติกาต่างๆ เพราะการแข่งขันครั้งนี้ให้ถือว่าเป็นระดับชาติ
 
      เปลี่ยนแปลงสนามแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ทีม ก ม.๑-๖ สนามแข่งขันเดิม หอประชุมศรีวชิรโชติ ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม เปลี่่ยนเป็น สนามแข่งขัน หอประชุม ม.พิษณุโลก  ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา  ๐๙.๐๐ น. (วันและเวลาเดิม)
 
 
      การแข่งขันภาพยนต์สั้นระดับประถมส่งภายในวันที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาให้ส่งวันที่ 9 ธ.ค.ตามกำหนดที่คณะกรรมการระดับมัธยมกำหนด  ซึ่งจะไม่กระทบกับใคร เนื่องจากการแข่งขันเสร็จสิ้นระดับภาค  ผลการแข่งขันแยกกันระหว่างประถมกับมัธยม  
    ตารางการแข่งขัน กิจกรรม สถานที่ วันและเวลาจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ  ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  ระหว่างวันที่ 16 - 18 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (แก้ไข ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)
ดาวน์โหลด 
 
    
ทำเนียบประธานและเลขานุการผู้รับผิดชอบงานฝ่าย  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ  ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558  จังหวัดพิษณุโลก
ดาวน์โหลดคลิกที่นี่....
รายชื่อผู้ประสานงานแยกตามกิจกรรม สังกัด สพป.
ดาวน์โหลด
 
   รายละเอียดการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี ประเภทวง 
ดาวน์โหลด
 
   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขรายละเอียดการส่งผลงานและการนำเสนอผลงาน การแข่งขันโครงงานออกแบบและเทคโนโลยี รอบระดับภาคเหนือ (หากผิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขข้อใด จะไม่ได้รับการพิจารณาตัดสิน
ดาวน์โหลด
 
   ประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่ส่งผลงานกิจกรรมภาพยนตร์สั้นเข้าประกวดทั้งในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา  กลุ่มสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๕  ปีการศึกษา ๒๕๕๘   ให้ส่งผลงานก่อนการประกวดอย่างน้อย ๒ สัปดาห์ (นับตั้งแต่วันประทับตราไปรษณียากร )
       ผลงานที่ส่งประกอบด้วย
      ๑. รายชื่อนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน จำนวน ๕ ชุด
      ๒. DVD บันทึกผลงานภาพยนตร์สั้น จำนวน ๕ แผ่น
      ๓. บทภาพยนตร์จำนวน ๕  เล่ม
     (ผู้ส่งภายนตร์สั้นเข้าประกวดควรเตรียมผลงาน ๑ ชุด ในวันนำเสนอผลงาน )
ส่งผลงาน ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓  ตำบลวัดโบสถ์  อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์  ๖๕๑๖๐
 
 
   ประชาสัมพันธ์สถานที่ และการจัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ (เพิ่มเติม) ในกาาแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 65 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  สาระทัศนศิลป์
ดาวน์โหลด
 
   แจ้งเพิ่มเติมการแข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 16-18 ธันวาคม 2558
ดาวน์โหลด
 
   การแก้ไขเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน
ให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อกิจกรรมที่เป็นตัวแทน ว่ามีรายการใดของตนเองตกหล่นอันเนื่องมาจากการโอนฐานข้อมูลเข้าสู่ระดับภาคหรือมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข-เปลี่ยนตัว ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน ให้กรอกข้อมูลตามแบบแล้วให้ผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามพร้อมประทับตราโรงเรียน พร้อมแนบหลักฐานตามแบบ และเข้าไปทำการแก้ไข-เปลี่ยนแปลงผ่านระบบ ตั้งแต่วันที่ 24 -30 พฤศจิกายน 2558  สอบถามได้ที่ คุณพิกุลทอง  0614424789 
*** โรงเรียนใดเปลี่ยนตัวนักเรียน โดยเลือกรูปแบบเป็น การเปลี่ยนชื่อ  จะไม่ได้รับการอนุมัติ เนื่องจากผิดหลักเกณฑ์และไม่มีเอกสารขอเปลี่ยนแนบในระบบ
ดาวน์โหลดเอกสาร   สพป. / สพม.  ,  คู่มือแนวปฏิบัติ
หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัว
          1. การแข่งขันประเภทเดี่ยวหรือมีผู้แข่งขัน 1 คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวได้
          2. การแข่งขันประเภททีม  เปลี่ยนตัวได้ ดังนี้
                   - ทีม 2 - 3 คน            เปลี่ยนตัวได้                         1  คน
                   - ทีม 4 - 6 คน            เปลี่ยนตัวได้                         2  คน
                   - ทีม 7 - 10 คน          เปลี่ยนตัวได้                         3  คน
                   - ทีม 11 - 20 คน         เปลี่ยนตัวได้                        4  คน
                   - ทีม 20 คน ขึ้นไป        เปลี่ยนตัวได้                      5  คน
 
 
   เปลี่ยนแปลง กิจกรรม สถานที่ วันและเวลาจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 16 - 18  ธันวาคม พ.ศ. 2558  (แก้ไข ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558)  แก้ไข  คือ 
รายการที่ 3,4  :  การประกวดภาพยนตรสั้น (สพม.) ระดับชั้น ม.1-3 และ ม.4-6 
รายการที่ 
8,9  :  การประกวดมารยาทไทย (สพม.) ระดับชั้น ม.1-3 และ ม.4-6

ดาวน์โหลด
 
   เปลี่ยนแปลง กิจกรรม สถานที่ วันและเวลาจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 16 - 18  ธันวาคม พ.ศ. 2558  (แก้ไข ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558)  แก้ไข  คือ สถานที่ วัน และเวลาการแข่งขันกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ระดับ สพป.
ดาวน์โหลด
 
   เปลี่ยนแปลง กิจกรรม สถานที่ วันและเวลาจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 16 - 18  ธันวาคม พ.ศ. 2558  (แก้ไข ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558)
ดาวน์โหลดตารางกิจกรรม
ดาวน์โหลดสถานที่แข่งขันโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี  (เนื่องจากมีการแก้ไขห้องแข่งขันของกิจกรรมกลุ่มศิลปะ - ทัศนศิลป์ (สพม.) )
 
     แก้ไขตางรางกิจกรรม  สถานที่  วันเวลาจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ  ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2558  (Update วันที่ 28 ตุลาคม 2558)  ดาวน์โหลด  
 

 logo งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 จังหวัดพิษณุโลก 

ดาวน์โหลด

 
 

 ผลการจัดลำดับการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 
สังกัด สพป.

 
 

โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค => ก่อน 20 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  21-23 พฤศจิกายน 2558
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค =>  24-30 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  1-4 ธันวาคม 2558
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค =>  8 - 14 ธันวาคม 2558
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดพิษณุโลก =>  16 - 18    ธันวาคม 2558

 
 

 สถานที่จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ  ครั้งที่ 65  ปีการศึกษา 2558  ณ  จังหวัดพิษณุโลก วันที่  16 – 18  ธันวาคม  พ.ศ. 2558

ดาวน์โหลด


 
  แนะนำ สถานที่ พัก เพิ่มเติมในจังหวัดพิษณุโลก สำหรับ การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ  ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2558หากโรงเรียน หรือหน่วยงานใดประสงค์พัก โรงเรียนและวัดในสถานที่ใกล้การจัดการแข่งขัน
ติดต่อ ศน.วันชัย  แจ่มนาม เบอร์โทร 086-734-6675 ID Line 0867346675 Email:: [email protected]แนะนำ สถานที่ พัก ในจังหวัดพิษณุโลก   คลิกที่นี่  http://bit.ly/sillapa65hotel     หรือคลิกดาวน์โหลดที่นี่.....
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันเสาร์ ที่ 01 สิงหาคม 2558 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนเขตพื้นที่ 44
จำนวนโรงเรียน 2,410
จำนวนทีม 5,722
จำนวนนักเรียน 17,674
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 9,859
จำนวนกรรมการ 929
ครู+นักเรียน 27,533
ครู+นักเรียน+กรรมการ 28,462
ประกาศผลแล้ว 166/166 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 120
เมื่อวาน 67
สัปดาห์นี้ 3,963
สัปดาห์ที่แล้ว 6,105
เดือนนี้ 6,450
เดือนที่แล้ว 173
ปีนี้ 6,623
ทั้งหมด 966,048