หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก  
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา7  
4 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก  
5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  
6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  
7 โรงเรียนจ่าการบุญ  
8 โรงเรียนจ่านกร้อง  
9 โรงเรียนท่าทองพิทยาคม  
10 โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม  
11 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  
12 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา  
13 โรงเรียนวังทองพิทยาคม  
14 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก  
15 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม  
16 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม  
17 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก  
18 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี  
19 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส  
20 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ จังหวัดระนอง ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางรัชนี จิตต์สว่าง 0812739529
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]