เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับชาติ
สรุปตัวแทนแยกตามเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
แผนผังอาคารสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
15 ธ.ค. 2558
16 ธ.ค. 2558
17 ธ.ค. 2558
18 ธ.ค. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

   
   สพฐ.กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65
      กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558  ระหว่างวันที่ 29 -31 มกราคม 2559โดยใช้สถานศึกษาในกรุงเทพฯและปริมณฑลเป็นสนามแข่งขัน  ดาวนโหลดรายละเอียด
      ***ผู้เข้าแข่งขันระดับภาคและได้รับรางวัลที่ 1 – 3 (ชนะเลิศ,รองชนะเลิศอันดับที่ 1, รองชนะเลิศอันดับ 2 ) เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 ตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด 
 
    แจ้งเส้นทางการเข้าร่วมงานพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๕
     ผู้เข้าร่วมในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ  ครั้งที่ ๖๕ จังหวัดพิษณุโลก ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  ให้ใช้ประตูทางเข้า ประตูที่ ๔  เส้นถนนเลี่ยงเมือง สายสุโขทัย - นครสวรรค์  เนื่องจากประตูที่ ๑ กำลังปิดปรับปรุงถนน ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้...  : แผนผัง ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
 
 
 
  การเปลี่ยนตัว  การเปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ-สกุล การเพิ่ม  ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน ณ วันแข่งขัน
     โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่ที่ต้องการเปลี่ยนตัว  เปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล การเพิ่ม ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอนนั้น ให้ยึดแนวปฏิบัติ ตามเอกสารแนบนี้
ดาวน์โหลด  - ประกาศ  ,  เอกสารสำหรับ สพม.
 
    การรายงานตัว ณ จุดแข่งขัน
    โรงเรียนที่เข้าแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ในการรายงานตัวเข้าแข่งขัน ให้ผู้เข้าแข่งขันไปรายงานตัวก่อนเวลาแข่งขันตามตารางอย่างน้อย ๓๐ นาที โดยให้ยื่นเอกสาร ณ จุดรายงานตัว ตามประกาศดังแนบ
ดาวน์โหลดประกาศการรายงานตัว
 
   รายการแข่งขันคอมพิวเตอร์ สนามแข่งขันโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เพิ่มเติม
        1) รายการแข่งขันที่ต้องใช้หูฟัง และไมโครโฟน ผู้เข้าแข่งขันต้องจัดเตรียมมาเอง
        2) การติดตั้งโปรแกรมใดๆ เพิ่มเติมให้ติดตั้งผ่าน CD/DVD ROM เท่านั้น
        3) รายการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ใช้โปรแกรม  FileZilla ที่สนามแข่งขันเตรียมไว้ สำหรับส่งผลงานการแข่งขัน เท่านั้น

ประกาศวันที่ 8/12/2558
 
    กำหนดการพิธีเปิด - ปิด
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จังหวัดพิษณุโลก โดยพิธีเปิด วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ และพิธีปิด วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
ดาวน์โหลด
***เสื้อคลุมของ ผอ.เขตพื้นที่ภาคเหนือทุกเขต ทาง สพป.พิษณุโลก เขต ๑ จะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์
 
     ให้นำเข้ารูปถ่ายนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนในระบบก่อนพิมพ์บัตรประจำตัว
     สถานศึกษาทุกแห่งที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๕ จังหวัดพิษณุโลก ต้องนำรูปถ่ายของนักเรียนผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอนเข้าระบบ ด้วยการ login ระดับโรงเรียนแล้วแทรกรูปก่อนพิมพ์บัตรประจำตัวทั้งนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน  ดาวน์โหลดคู่มือการนำเข้ารูปภาพ
 
    แผนที่การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จังหวัดพิษณุโลก
แผนที่สนามแข่งขัน จุดนอกเมือง 
แผนที่สนามแข่งขัน จุดในเมือง
- ผังอาคารเรียนสนามแข่งขัน  ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม , ร.ร.พุทธชินราชพิทยา ,ร.ร.จ่านกร้อง , ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี , ร.ร.ท่าทองพิทยาคม , ร.ร.วังทองพิททยาคมร.ร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย , ร.ร.บ้านกร่างพิทยาคม , มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
  ภาพถ่ายเต้นสถานที่จริงเพื่อการเตรียมพร้อม ของโรงเรียนเข้าแข่งขัน
ภาพสนามแข่งขันโรงเรียนบ้านกร่างพิทยาคม  
 
    การแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์และโครงงานออกแบบและเทคโนโลยี
     ให้ผู้เข้าแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ. และการแข่งจันโครงงานออกแบบและเทคโนโลยี เข้าศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งจันในเว็บไซต์ http://www.robotnorth65.com/ ซึ่งเว็บไซต์นี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์งานสำหรับกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ. และโครงงานออกแบบเทคโนโลยีในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก ทั้งสังกัด สพป. และ สพม.
     เว็บไซต์จะมีการปรับปรุงเนื้อหาเป็นระยะ  ผู้เข้าชมจะต้องติดตามเป็นระยะเพราะอาจมีการแก้ไขในความผิดพลาด หรือส่วนกลางมีการอัพเดตกติกาต่างๆ เพราะการแข่งขันครั้งนี้ให้ถือว่าเป็นระดับชาติ
 
    ตารางการแข่งขัน กิจกรรม สถานที่ วันและเวลาจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ  ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  ระหว่างวันที่ 16 - 18 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (แก้ไข ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)
ดาวน์โหลด 
 
      เนื่องด้วย ในวันที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา 14.00 น. มีกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพรญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในส่วนภูมิภาค นั้น
     จึงขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการ ดังนี้
๑. 
เปลี่ยนแปลงพิธีเปิด จากเดิมพิธีเปิดวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘  เปลี่ยนเป็น ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ส่วนเวลาและสถานที่คงเดิม
๒. 
เปลี่ยนแปลงสนามแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ทีม ก ม.๑-๖ สนามแข่งขันเดิม หอประชุมศรีวชิรโชติ ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม เปลี่่ยนเป็น สนามแข่งขัน หอประชุม ม.พิษณุโลก  ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา  ๐๙.๐๐ น. (วันและเวลาเดิม)
 
 
 
 
  การส่งรูปเล่มการแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ 
        การแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ สพม. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กำหนดส่งรูปเล่มรายงานโครงงาน จำนวน 5 เล่ม ส่ง EMS ภายในวันที่ 1 ธ.ค. 58 (ยึดตราประทับไปรษณีย์เป็นหลัก)
        จัดส่งมาที่ นายยุทธนา อยู่ป้อม กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เลขที่ 1 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 


 * ผู้เข้าแข่งขันโครงงานกรุณาเตรียมปลัํกไฟมาเอง ( 3/12/58  )
** หากผู้เข้าแข่งขันทีมใดไม่ส่งรูปเล่มรายงานโครงงานภายในวันที่กำหนด จะถูกตัดคะแนนการแข่งขัน
 
   กำหนดการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง (กลุ่มมัธยมศึกษา) วันพุธ ที่  16  ธันวาคม  พ.ศ.2558 ณ  สนามแข่งขันโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  พิษณุโลก  การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ  ครั้งที่  65  ปีการศึกษา  2558  จังหวัดพิษณุโลก
คลิกดูรายละเอียด
 
   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขรายละเอียดการส่งผลงานและการนำเสนอผลงาน การแข่งขันโครงงานออกแบบและเทคโนโลยี รอบระดับภาคเหนือ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 16 – 18 ธันวาคม พ.ศ. 2558

คลิกดูรายละเอียด  
 
   การแก้ไขเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน
ให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อกิจกรรมที่เป็นตัวแทน ว่ามีรายการใดของตนเองตกหล่นอันเนื่องมาจากการโอนฐานข้อมูลเข้าสู่ระดับภาคหรือมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข-เปลี่ยนตัว ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน ให้ดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 24 -30 พฤศจิกายน 2558 โดยให้กรอกข้อมูลตามแบบแล้วให้ผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามพร้อมประทับตราโรงเรียน สอบถามได้ที่ คุณยุทธนา อยู่ป้อม 0849909568 
ดาวน์โหลดเอกสาร   สพป. / สพม.  ,  คู่มือแนวปฏิบัติ
หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัว
          1. การแข่งขันประเภทเดี่ยวหรือมีผู้แข่งขัน 1 คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวได้
          2. การแข่งขันประเภททีม  เปลี่ยนตัวได้ ดังนี้
                   - ทีม 2 - 3 คน            เปลี่ยนตัวได้                         1  คน
                   - ทีม 4 - 6 คน            เปลี่ยนตัวได้                         2  คน
                   - ทีม 7 - 10 คน          เปลี่ยนตัวได้                         3  คน
                   - ทีม 11 - 20 คน         เปลี่ยนตัวได้                        4  คน
                   - ทีม 20 คน ขึ้นไป        เปลี่ยนตัวได้                       5  คน
 
  การส่งรูปเล่มการแข่งขันโครงงานอาชีพ สพม. 
            การแข่งขันโครงงานอาชีพ สพม. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  กำหนดส่งรูปเล่ม รายงานโครงงานอาชีพ  จำนวน  5 เล่ม  ส่ง EMS  ภายในวันที่  4 ธันวาคม พ.ศ. 2558  (ยึดตราประทับไปรษณีย์เป็นหลัก)  
จัดส่งไปที่  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม  170  หมู่  5  ต.บ้านกร่าง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  รหัสไปรษณีย์  65000  
 
  รายการแข่งขันภาพยนตร์สั้น 
รายการภาพยนตร์สั้น
       - ส่งผลงานก่อนการประกวด ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 58 (ยึดตราประทับไปรษณีย์เป็นหลัก EMS)
        ประกอบด้วย
           1) รายชื่อนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน
           2) DVD บันทึกผลงานภาพยนต์สั้น จำนวน 5 แผ่น
           3) บทภาพยนต์ จำนวน 5 เล่ม
         (ผู้ส่งภาพยนต์สั้นเข้าประกวดควรเตรียมผลงาน 1 ชุดในวันนำเสนอผลงาน)
       - ส่งถึงครู วิไลลักษณ์   ณ เชียงใหม่  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   ที่อยู่  โรงเรียนจ่านกร้อง  เลขที่ 23/17    ถนนจ่านกร้อง    ต.ในเมือง    อ.เมือง    จ.พิษณุโลก   65000
 
 
.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.

โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค => ก่อน 20 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  21-23 พฤศจิกายน 2558
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค =>  24-30 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  1-4 ธันวาคม 2558
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค =>  8 - 14 ธันวาคม 2558
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดพิษณุโลก =>  16 - 18 ธันวาคม 2558

 
   เปลี่ยนแปลง กิจกรรม สถานที่ วันและเวลาจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 16 - 18  ธันวาคม พ.ศ. 2558  (แก้ไข ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558)  แก้ไข  คือ 
รายการที่ 3,4  :  การประกวดภาพยนตรสั้น (สพม.) ระดับชั้น ม.1-3 และ ม.4-6 
รายการที่ 
8,9  :  การประกวดมารยาทไทย (สพม.) ระดับชั้น ม.1-3 และ ม.4-6

ดาวน์โหลด
 
   หัวข้อ การจับฉลากแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระศิลปะ (ทัศนศิลป์) ในวันที่ 16 ธันวาคม 2558 ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ดาวน์โหลด  
   เปลี่ยนแปลง กิจกรรม สถานที่ วันและเวลาจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 16 - 18  ธันวาคม พ.ศ. 2558  (แก้ไข ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558)
ดาวน์โหลดตารางกิจกรรม
ดาวน์โหลดสถานที่แข่งขันโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี  (เนื่องจากมีการแก้ไขห้องแข่งขันของกิจกรรมกลุ่มศิลปะ - ทัศนศิลป์ (สพม.) )
 
 

 logo งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 จังหวัดพิษณุโลก 

ดาวน์โหลด

 
 

 ผลการจัดลำดับการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558

สังกัด สพม.

 
 

แนะนำ สถานที่ พัก ในจังหวัดพิษณุโลก สำหรับ การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ  ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2558   คลิกที่นี่  http://bit.ly/sillapa65hotel    หรือคลิกดาวน์โหลดที่นี่.....

 
 

  สถานที่จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ  ครั้งที่ 65  ปีการศึกษา 2558  ณ  จังหวัดพิษณุโลก วันที่  16 – 18  ธันวาคม  พ.ศ. 2558

ดาวน์โหลด


 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันเสาร์ ที่ 01 สิงหาคม 2558 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนเขตพื้นที่ 44
จำนวนโรงเรียน 578
จำนวนทีม 4,287
จำนวนนักเรียน 14,716
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 7,234
จำนวนกรรมการ 709
ครู+นักเรียน 21,950
ครู+นักเรียน+กรรมการ 22,659
ประกาศผลแล้ว 135/135 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 29
เมื่อวาน 343
สัปดาห์นี้ 451
สัปดาห์ที่แล้ว 128
เดือนนี้ 372
เดือนที่แล้ว 2,486
ปีนี้ 14,838
ทั้งหมด 708,929