หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ซอย มิตรภาพ 21 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 16.820282, 100.272158 055-303411
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 16.828026, 100.213552 055-267000-5
3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 264 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 16.798038, 100.199768 055-906074
4 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก 137 หมู่ 8 ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 16.846438, 100.267371 055-258745
5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ต.มะขามสูง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 16.933650, 100.235094 055-245115
6 โรงเรียนจ่านกร้อง 23/17 ถ.จ่านกร้อง ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 16.828050, 100.256543 055-242588, 055-2584
7 โรงเรียนท่าทองพิทยาคม 91/1 หมู่ที่ 4 ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 16.780052, 100.205075 055-333034-6
8 โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม 170 หมู่ที่ 5 ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 16.865243, 100.194518 055-398427
9 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 นางธัญชนก มีพยุง 16.799834, 100.197045 0813026847
10 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 39/1 ถนนธรรมบูชา ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 16.823344, 100.266730 055-304181
11 โรงเรียนวังทองพิทยาคม ถนนสายพิษณุโลก-หล่มสัก ต.ชัยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 16.844436, 100.453545 055-986556
12 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เลขที่ 28 ถ.พุทธบูชา ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 16.820017, 100.260186 055241947
13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 289 หมู่ 5 ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 16.844556, 100.264887 055-322685

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ จังหวัดพิษณุโลก ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายยุทธนา อยู่ป้อม 0849909568 Email : [email protected]
นายจรูญ เถื่อนกูล 0931959533 Email : [email protected] และ นางธัญชนก มีพยุง 0813026847 Email : [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]