หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ตาก เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 31 27 87.1% 4 12.9% 0 0% 0 0% 31
2 โรงเรียนบ้านแม่ตาว 35 24 68.57% 4 11.43% 4 11.43% 3 8.57% 35
3 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 34 24 75% 3 9.38% 3 9.38% 2 6.25% 32
4 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 25 18 75% 5 20.83% 1 4.17% 0 0% 24
5 โรงเรียนบ้านหนองบัว 23 17 77.27% 5 22.73% 0 0% 0 0% 22
6 โรงเรียนบ้านห้วยนกกก 23 16 69.57% 5 21.74% 2 8.7% 0 0% 23
7 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 19 16 84.21% 3 15.79% 0 0% 0 0% 19
8 โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน 17 14 87.5% 2 12.5% 0 0% 0 0% 16
9 โรงเรียนบ้านปูเต้อ 16 14 93.33% 0 0% 1 6.67% 0 0% 15
10 โรงเรียนอรุณเมธา 14 14 100% 0 0% 0 0% 0 0% 14
11 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย 18 13 72.22% 5 27.78% 0 0% 0 0% 18
12 โรงเรียนบ้านแม่สละ 16 13 92.86% 1 7.14% 0 0% 0 0% 14
13 โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ 15 13 92.86% 1 7.14% 0 0% 0 0% 14
14 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 14 13 92.86% 1 7.14% 0 0% 0 0% 14
15 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 15 13 92.86% 0 0% 1 7.14% 0 0% 14
16 โรงเรียนบ้านแม่อมกิ 13 12 92.31% 1 7.69% 0 0% 0 0% 13
17 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 12 11 91.67% 0 0% 1 8.33% 0 0% 12
18 โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ 12 11 91.67% 0 0% 1 8.33% 0 0% 12
19 โรงเรียนบ้านห้วยนกแล 14 10 71.43% 3 21.43% 0 0% 1 7.14% 14
20 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 11 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
21 โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ 10 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
22 โรงเรียนแม่สอด 20 9 60% 5 33.33% 1 6.67% 0 0% 15
23 โรงเรียนบ้านค้างภิบาล 12 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
24 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง 12 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 11
25 โรงเรียนตชด.บ้านแม่ออกฮู 11 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 11
26 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๑ 16 8 53.33% 5 33.33% 2 13.33% 0 0% 15
27 โรงเรียนบ้านแม่กาษา 15 8 57.14% 5 35.71% 1 7.14% 0 0% 14
28 โรงเรียนบ้านแม่ปะ 12 8 72.73% 3 27.27% 0 0% 0 0% 11
29 โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ 13 8 61.54% 2 15.38% 3 23.08% 0 0% 13
30 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 11 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
31 โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ 10 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
32 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 9 8 88.89% 0 0% 1 11.11% 0 0% 9
33 โรงเรียนบ้านปางส้าน 15 7 50% 3 21.43% 1 7.14% 3 21.43% 14
34 โรงเรียนบ้านอู่หู่ 11 7 63.64% 3 27.27% 1 9.09% 0 0% 11
35 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล 14 7 53.85% 2 15.38% 2 15.38% 2 15.38% 13
36 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า 10 7 70% 2 20% 0 0% 1 10% 10
37 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
38 โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา 10 7 70% 1 10% 1 10% 1 10% 10
39 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 9 7 77.78% 1 11.11% 0 0% 1 11.11% 9
40 โรงเรียนบ้านแม่ละเมา 8 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
41 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
42 โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ 15 6 40% 6 40% 1 6.67% 2 13.33% 15
43 โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา 14 6 42.86% 3 21.43% 3 21.43% 2 14.29% 14
44 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 10 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
45 โรงเรียนภัทรวิทยา 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
46 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
47 โรงเรียนบ้านท่าอาจ 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
48 โรงเรียนบ้านธงชัย 9 6 75% 0 0% 1 12.5% 1 12.5% 8
49 โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน 8 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
50 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 7 6 85.71% 0 0% 0 0% 1 14.29% 7
51 โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 7 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
52 โรงเรียนบ้านห้วยบง 7 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
53 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 9 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
54 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
55 โรงเรียนบ้านกล้อทอ 9 5 55.56% 1 11.11% 3 33.33% 0 0% 9
56 โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 8 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
57 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 7 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 1 14.29% 7
58 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 8 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
59 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
60 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 7 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
61 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
62 โรงเรียนบ้านแแม่ระเมิง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
63 โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ 7 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
64 โรงเรียนบ้านน้ำหอม 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
65 โรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
66 โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
67 โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ 6 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 0 0% 6
68 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ 6 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 0 0% 6
69 โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี 7 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 2 28.57% 7
70 โรงเรียนบ้านทีกะเป่อ 6 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
71 โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
72 โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
73 โรงเรียนบ้านปะหละทะ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
74 โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
75 โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
76 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
77 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
78 โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
79 โรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
80 โรงเรียนบ้านไม้กะพง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
81 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
82 โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ 6 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
83 โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
84 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 5 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
85 โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
86 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
87 โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
88 โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
89 โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ 7 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
90 โรงเรียนอิสลามศึกษา 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
91 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
92 โรงเรียนตชด.บ้านมอเกอร์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
93 โรงเรียนปรีชาญาณศึกษา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
94 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
95 โรงเรียน ตชด.แสมใหญ่ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
96 โรงเรียนบ้านวังผา 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
97 โรงเรียนบ้านแม่พลู 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
98 โรงเรียนบ้านช่องแคบ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
99 โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
100 โรงเรียนบ้านพะละ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
101 โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
102 โรงเรียนบ้านยะพอ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
103 โรงเรียนบ้านส้มป่อยศึกษา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
104 โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
105 โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
106 โรงเรียนตชด.บ้านถ้ำเสือ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
107 โรงเรียนบ้านเซอทะ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
108 โรงเรียนคริสเตียนแม่หละโกร 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
109 โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา(วัดดอนมูล) 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
110 โรงเรียนบ้านสามหมื่น 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
111 โรงเรียนสันถวไมตรีศึกษา 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
112 โรงเรียนญาณวิศิษฎ์ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
113 โรงเรียนบ้านจกปก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
114 โรงเรียนบ้านถ้ำผาโด้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
115 โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
116 โรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
117 โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
118 โรงเรียนบ้านแม่จวาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
119 โรงเรียนบ้านแม่ออกผารู 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
120 โรงเรียนศิริวรรณศึกษา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
121 โรงเรียนอนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
122 โรงเรียนอนุบาลการุณย์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
123 โรงเรียนบ้านมอเกอ 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
124 โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
125 โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
126 โรงเรียนไทยราษฎร์คีรีสาขาบ้านสามยอดดอย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
127 โรงเรียนแม่สอดโฮมสคูล 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]