หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 (สพป.)

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 โรงเรียนแม่สอด ห้องประชุม ห้อง ชมพูพันธุ์ทิพย์ 1 ต.ค. 2558 09.00-16.30
-
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สอด ห้องประชุม ห้อง ชมพูพันธุ์ทิพย์ 1 ต.ค. 2558 09.00-16.30
-
3 250 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
-
-
4 251 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
-
-Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]