หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 อ.แม่สอด จ.ตาก  
2 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 อ.แม่สอด จ.ตาก  
3 โรงเรียนบ้านแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก  
4 โรงเรียนบ้านแม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก  
5 โรงเรียนภัทรวิทยา อ.แม่สอด จ.ตาก  
6 โรงเรียนราษฎร์วิทยา อ.แม่สอด จ.ตาก  
7 โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี อ.แม่สอด จ.ตาก  
8 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก  
9 โรงเรียนแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก  


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]