หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
ลำดับ หมวดหมู่ กิจกรรม
1 วิทยาศาสตร์ 5
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 15
4 ศิลปะ-ดนตรี 49
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ 10
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5
7 คอมพิวเตอร์ 12
8 หุ่นยนต์ 4
9 การงานอาชีพ 18
10 ปฐมวัย 2
11 เรียนร่วม - ภาษาไทย 2
12 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3
13 เรียนร่วม - ศิลปะ 21
14 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี 15

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ จังหวัดระนอง ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางรัชนี จิตต์สว่าง 0812739529
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]