หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 008 โรงเรียนนาอินวิทยาคม 27 52 31
2 016 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 0 0 0
3 003 โรงเรียนดาราพิทยาคม 7 11 7
4 002 โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม 22 40 26
5 004 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 32 72 54
6 006 โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 24 66 35
7 007 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา 11 20 19
8 009 โรงเรียนน้ำริดวิทยา 51 142 87
9 010 โรงเรียนบ้านโคนพิทยา 28 51 38
10 011 โรงเรียนพิชัย 55 148 93
11 013 โรงเรียนลับแลพิทยาคม 9 20 14
12 014 โรงเรียนลับแลศรีวิทยา 8 13 11
13 018 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 64 145 96
14 019 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 54 160 99
15 005 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 19 74 38
16 017 โรงเรียนแสนตอวิทยา 8 14 8
17 012 โรงเรียนภราดานุสรณ์ 5 7 6
18 001 โรงเรียนเจริญวิทยา 33 85 55
รวม 457 1120 717
1837

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]