หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.อุตรดิตถ์ 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 64 50 87.72% 5 8.77% 1 1.75% 1 1.75% 57
2 โรงเรียนพิชัย 55 50 90.91% 2 3.64% 2 3.64% 1 1.82% 55
3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 54 47 90.38% 2 3.85% 1 1.92% 2 3.85% 52
4 โรงเรียนน้ำริดวิทยา 51 29 69.05% 8 19.05% 1 2.38% 4 9.52% 42
5 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 32 22 81.48% 4 14.81% 1 3.7% 0 0% 27
6 โรงเรียนเจริญวิทยา 33 20 60.61% 7 21.21% 3 9.09% 3 9.09% 33
7 โรงเรียนบ้านโคนพิทยา 28 20 74.07% 5 18.52% 0 0% 2 7.41% 27
8 โรงเรียนนาอินวิทยาคม 27 17 65.38% 4 15.38% 2 7.69% 3 11.54% 26
9 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 19 16 88.89% 1 5.56% 0 0% 1 5.56% 18
10 โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 24 13 68.42% 2 10.53% 2 10.53% 2 10.53% 19
11 โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม 22 11 55% 5 25% 1 5% 3 15% 20
12 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา 11 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
13 โรงเรียนลับแลพิทยาคม 9 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
14 โรงเรียนแสนตอวิทยา 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
15 โรงเรียนลับแลศรีวิทยา 8 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
16 โรงเรียนดาราพิทยาคม 7 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
17 โรงเรียนภราดานุสรณ์ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]