สรุปเหรียญรางวัล สพป. ตาก เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านท่าสองยาง 27 4 0 0 31
2 บ้านแม่ตาว 24 4 4 3 32
3 บ้านเจดีย์โคะ 24 3 3 2 30
4 บ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 18 5 1 0 24
5 บ้านหนองบัว 17 5 0 0 22
6 บ้านห้วยนกกก 16 5 2 0 23
7 ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 16 3 0 0 19
8 บ้านแม่โกนเกน 14 2 0 0 16
9 บ้านปูเต้อ 14 0 1 0 15
10 อรุณเมธา 14 0 0 0 14
11 บ้านแม่ระมาดน้อย 13 5 0 0 18
12 บ้านนุเซะโปล้ 13 1 0 0 14
13 บ้านร่มเกล้า 2 13 1 0 0 14
14 บ้านแม่สละ 13 1 0 0 14
15 รวมไทยพัฒนา 4 13 0 1 0 14
16 บ้านแม่อมกิ 12 1 0 0 13
17 บ้านสันป่าไร่ 11 0 1 0 12
18 ชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 11 0 1 0 12
19 บ้านห้วยนกแล 10 3 0 1 13
20 ชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 10 1 0 0 11
21 บ้านวาเล่ย์ 10 0 0 0 10
22 แม่สอด 9 5 1 0 15
23 บ้านค้างภิบาล 9 3 0 0 12
24 ตชด.บ้านแม่ออกฮู 9 1 1 0 11
25 ชุมชนบ้านอุ้มผาง 9 1 1 0 11
26 ไทยรัฐวิทยา ๖๑ 8 5 2 0 15
27 บ้านแม่กาษา 8 5 1 0 14
28 บ้านแม่ปะ 8 3 0 0 11
29 บ้านพะเด๊ะ 8 2 3 0 13
30 บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 8 2 0 0 10
31 บ้านแม่กุเหนือ 8 2 0 0 10
32 รวมไทยพัฒนา 3 8 0 1 0 9
33 บ้านปางส้าน 7 3 1 3 11
34 บ้านอู่หู่ 7 3 1 0 11
35 ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล 7 2 2 2 11
36 บ้านแม่กื้ดสามท่า 7 2 0 1 9
37 สามัคคีวิทยา 7 2 0 0 9
38 ห้วยน้ำนักวิทยา 7 1 1 1 9
39 บ้านวังตะเคียน 7 1 0 1 8
40 บ้านแม่ละเมา 7 0 1 0 8
41 ราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 7 0 0 0 7
42 บ้านขะเนจื้อ 6 6 1 2 13
43 ท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา 6 3 3 2 12
44 รวมไทยพัฒนา 5 6 3 1 0 10
45 ภัทรวิทยา 6 3 0 0 9
46 บ้านร่มเกล้า 4 6 2 1 0 9
47 บ้านท่าอาจ 6 1 0 0 7
48 บ้านธงชัย 6 0 1 1 7
49 บ้านห้วยหินฝน 6 0 1 0 7
50 บ้านห้วยม่วง 6 0 0 1 6
51 ชุมชนบ้านพบพระ 6 0 0 0 6
52 บ้านห้วยบง 6 0 0 0 6
53 บ้านหัวฝาย 5 4 0 0 9
54 ป่าไม้อุทิศ 4 5 2 1 0 8
55 บ้านกล้อทอ 5 1 3 0 9
56 บ้านแม่จะเราสองแคว 5 1 1 0 7
57 บ้านน้ำดิบ 5 0 1 1 6
58 รวมไทยพัฒนา 1 5 0 1 0 6
59 เซนต์โยเซฟแม่ระมาด 5 0 1 0 6
60 บ้านหนองหลวง 5 0 0 1 5
61 บ้านแแม่ระเมิง 5 0 0 0 5
62 บ้านต้นผึ้ง 5 0 0 0 5
63 บ้านแม่ปะใต้ 4 1 1 0 6
64 บ้านขุนห้วยนกแล 4 1 0 0 5
65 บ้านป่าไร่เหนือ 4 1 0 0 5
66 บ้านน้ำหอม 4 1 0 0 5
67 เทศบาลตำบลแม่กุ 4 0 2 0 6
68 บ้านแม่ตาวแพะ 4 0 2 0 6
69 ไทยราษฎร์คีรี 4 0 1 2 5
70 บ้านทุ่งถ้ำ 4 0 0 1 4
71 บ้านแม่วะหลวง 4 0 0 1 4
72 บ้านทีกะเป่อ 4 0 0 1 4
73 บ้านแม่กุหลวง 4 0 0 0 4
74 บ้านแม่ตื่น 4 0 0 0 4
75 บ้านปะหละทะ 4 0 0 0 4
76 บ้านทุ่งมะขามป้อม 3 1 1 1 5
77 บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 3 1 1 0 5
78 วัดสว่างอารมณ์ 3 1 0 0 4
79 บ้านห้วยปลาหลด 3 1 0 0 4
80 บ้านแม่สละเหนือ 3 1 0 0 4
81 บ้านไม้กะพง 3 1 0 0 4
82 บ้านแม่ตาวใต้ 3 0 2 0 5
83 บ้านปรอผาโด้ 3 0 0 1 3
84 รวมไทยพัฒนา 2 3 0 0 0 3
85 บ้านห้วยไม้แป้น 3 0 0 0 3
86 บ้านร่มเกล้า 3 3 0 0 0 3
87 ขุนห้วยบ้านรุ่ง 3 0 0 0 3
88 บ้านแม่ตาวใหม่ 3 0 0 0 3
89 บ้านป่าคาใหม่ 2 3 2 0 7
90 อิสลามศึกษา 2 2 0 0 4
91 รวมไทยพัฒนา 6 2 1 1 1 4
92 ปรีชาญาณศึกษา 2 1 0 0 3
93 ตชด.บ้านมอเกอร์ 2 1 0 0 3
94 ชุมชนบ้านแม่กุน้อย 2 0 1 1 3
95 ตชด.แสมใหญ่ 2 0 1 0 3
96 บ้านวังผา 2 0 1 0 3
97 บ้านแม่พลู 2 0 1 0 3
98 บ้านช่องแคบ 2 0 0 1 2
99 บ้านห้วยกะโหลก 2 0 0 1 2
100 บ้านแม่อุสุวิทยา 2 0 0 0 2
101 บ้านม่อนหินเหล็กไฟ 2 0 0 0 2
102 บ้านพะละ 2 0 0 0 2
103 บ้านยะพอ 2 0 0 0 2
104 บ้านส้มป่อยศึกษา 2 0 0 0 2
105 กลาโหมราชเสนา 1 2 0 0 3
106 ตชด.บ้านถ้ำเสือ 1 2 0 0 3
107 บ้านเซอทะ 1 1 1 0 3
108 คริสเตียนแม่หละโกร 1 1 0 0 2
109 ธรรมวัตรวิทยา(วัดดอนมูล) 1 0 2 0 3
110 บ้านสามหมื่น 1 0 1 0 2
111 สันถวไมตรีศึกษา 1 0 0 2 1
112 ญาณวิศิษฎ์ 1 0 0 1 1
113 บ้านแม่กลองใหม่ 1 0 0 0 1
114 บ้านจกปก 1 0 0 0 1
115 อนุบาลการุณย์ 1 0 0 0 1
116 บ้านถ้ำผาโด้ 1 0 0 0 1
117 บ้านหนองน้ำเขียว 1 0 0 0 1
118 บ้านหมื่นฤาชัย 1 0 0 0 1
119 บ้านแม่จวาง 1 0 0 0 1
120 บ้านแม่ออกผารู 1 0 0 0 1
121 ศิริวรรณศึกษา 1 0 0 0 1
122 อนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว) 1 0 0 0 1
123 บ้านมอเกอ 0 1 2 0 3
124 บ้านแม่กลองเก่า 0 1 0 0 1
125 บ้านขุนห้วยแม่ท้อ 0 1 0 0 1
126 ไทยราษฎร์คีรีสาขาบ้านสามยอดดอย 0 1 0 0 1
127 แม่สอดโฮมสคูล 0 0 0 0 0
รวม 725 141 69 36 935