สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ตาก เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านท่าสองยาง 13 5 2 20 27 4 0 0 31
2 บ้านหนองบัว 10 3 1 14 17 5 0 0 22
3 บ้านเจดีย์โคะ 7 7 4 18 24 3 3 2 30
4 บ้านแม่ตาว 7 5 3 15 24 4 4 3 32
5 บ้านวาเล่ย์ 5 2 1 8 10 0 0 0 10
6 อรุณเมธา 5 2 0 7 14 0 0 0 14
7 รวมไทยพัฒนา 4 5 0 5 10 13 0 1 0 14
8 บ้านนุเซะโปล้ 4 3 3 10 13 1 0 0 14
9 บ้านปูเต้อ 4 2 3 9 14 0 1 0 15
10 แม่สอด 4 0 0 4 9 5 1 0 15
11 บ้านร่มเกล้า 2 3 3 1 7 13 1 0 0 14
12 บ้านสันป่าไร่ 3 3 1 7 11 0 1 0 12
13 บ้านแม่อมกิ 3 2 3 8 12 1 0 0 13
14 ตชด.บ้านแม่ออกฮู 3 2 1 6 9 1 1 0 11
15 บ้านแแม่ระเมิง 3 2 0 5 5 0 0 0 5
16 ห้วยน้ำนักวิทยา 3 1 2 6 7 1 1 1 9
17 บ้านแม่กื้ดสามท่า 3 1 0 4 7 2 0 1 9
18 ไทยรัฐวิทยา ๖๑ 3 0 2 5 8 5 2 0 15
19 รวมไทยพัฒนา 1 3 0 1 4 5 0 1 0 6
20 บ้านห้วยนกกก 2 2 5 9 16 5 2 0 23
21 ชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 2 2 3 7 11 0 1 0 12
22 ชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 2 2 3 7 10 1 0 0 11
23 บ้านแม่กาษา 2 1 1 4 8 5 1 0 14
24 บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 2 1 1 4 8 2 0 0 10
25 ราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 2 1 1 4 7 0 0 0 7
26 บ้านปางส้าน 2 1 0 3 7 3 1 3 11
27 รวมไทยพัฒนา 2 2 1 0 3 3 0 0 0 3
28 บ้านห้วยไม้แป้น 2 0 1 3 3 0 0 0 3
29 บ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 2 0 0 2 18 5 1 0 24
30 เทศบาลตำบลแม่กุ 2 0 0 2 4 0 2 0 6
31 บ้านทุ่งถ้ำ 2 0 0 2 4 0 0 1 4
32 บ้านแม่อุสุวิทยา 2 0 0 2 2 0 0 0 2
33 บ้านห้วยม่วง 1 3 0 4 6 0 0 1 6
34 ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 1 2 3 6 16 3 0 0 19
35 บ้านห้วยนกแล 1 2 3 6 10 3 0 1 13
36 รวมไทยพัฒนา 3 1 2 2 5 8 0 1 0 9
37 รวมไทยพัฒนา 5 1 2 2 5 6 3 1 0 10
38 ท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา 1 2 1 4 6 3 3 2 12
39 บ้านค้างภิบาล 1 1 2 4 9 3 0 0 12
40 บ้านน้ำดิบ 1 1 1 3 5 0 1 1 6
41 บ้านป่าคาใหม่ 1 1 1 3 2 3 2 0 7
42 บ้านแม่ปะ 1 1 0 2 8 3 0 0 11
43 ภัทรวิทยา 1 1 0 2 6 3 0 0 9
44 บ้านกล้อทอ 1 1 0 2 5 1 3 0 9
45 บ้านแม่กุหลวง 1 1 0 2 4 0 0 0 4
46 วัดสว่างอารมณ์ 1 1 0 2 3 1 0 0 4
47 บ้านม่อนหินเหล็กไฟ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
48 บ้านต้นผึ้ง 1 0 2 3 5 0 0 0 5
49 เซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1 0 1 2 5 0 1 0 6
50 บ้านแม่วะหลวง 1 0 1 2 4 0 0 1 4
51 บ้านแม่ตื่น 1 0 1 2 4 0 0 0 4
52 บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1 0 1 2 3 1 1 0 5
53 ปรีชาญาณศึกษา 1 0 1 2 2 1 0 0 3
54 สามัคคีวิทยา 1 0 0 1 7 2 0 0 9
55 ชุมชนบ้านพบพระ 1 0 0 1 6 0 0 0 6
56 บ้านแม่จะเราสองแคว 1 0 0 1 5 1 1 0 7
57 บ้านแม่ตาวใต้ 1 0 0 1 3 0 2 0 5
58 บ้านแม่กลองใหม่ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
59 บ้านแม่สละ 0 6 2 8 13 1 0 0 14
60 บ้านแม่โกนเกน 0 5 2 7 14 2 0 0 16
61 บ้านแม่กุเหนือ 0 5 1 6 8 2 0 0 10
62 บ้านแม่ระมาดน้อย 0 3 3 6 13 5 0 0 18
63 บ้านห้วยบง 0 2 1 3 6 0 0 0 6
64 ป่าไม้อุทิศ 4 0 2 1 3 5 2 1 0 8
65 บ้านขุนห้วยนกแล 0 2 1 3 4 1 0 0 5
66 บ้านห้วยปลาหลด 0 2 1 3 3 1 0 0 4
67 บ้านแม่ตาวแพะ 0 2 0 2 4 0 2 0 6
68 บ้านขะเนจื้อ 0 1 6 7 6 6 1 2 13
69 ชุมชนบ้านอุ้มผาง 0 1 3 4 9 1 1 0 11
70 บ้านอู่หู่ 0 1 2 3 7 3 1 0 11
71 ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล 0 1 2 3 7 2 2 2 11
72 บ้านทุ่งมะขามป้อม 0 1 2 3 3 1 1 1 5
73 บ้านห้วยหินฝน 0 1 1 2 6 0 1 0 7
74 บ้านป่าไร่เหนือ 0 1 1 2 4 1 0 0 5
75 บ้านทีกะเป่อ 0 1 1 2 4 0 0 1 4
76 บ้านพะเด๊ะ 0 1 0 1 8 2 3 0 13
77 บ้านร่มเกล้า 4 0 1 0 1 6 2 1 0 9
78 บ้านน้ำหอม 0 1 0 1 4 1 0 0 5
79 ไทยราษฎร์คีรี 0 1 0 1 4 0 1 2 5
80 บ้านปะหละทะ 0 1 0 1 4 0 0 0 4
81 บ้านปรอผาโด้ 0 1 0 1 3 0 0 1 3
82 บ้านร่มเกล้า 3 0 1 0 1 3 0 0 0 3
83 ตชด.บ้านมอเกอร์ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
84 ตชด.แสมใหญ่ 0 1 0 1 2 0 1 0 3
85 กลาโหมราชเสนา 0 1 0 1 1 2 0 0 3
86 บ้านจกปก 0 1 0 1 1 0 0 0 1
87 บ้านวังตะเคียน 0 0 2 2 7 1 0 1 8
88 บ้านแม่ละเมา 0 0 2 2 7 0 1 0 8
89 บ้านแม่ปะใต้ 0 0 2 2 4 1 1 0 6
90 บ้านหนองหลวง 0 0 1 1 5 0 0 1 5
91 บ้านแม่สละเหนือ 0 0 1 1 3 1 0 0 4
92 ขุนห้วยบ้านรุ่ง 0 0 1 1 3 0 0 0 3
93 รวมไทยพัฒนา 6 0 0 1 1 2 1 1 1 4
94 ตชด.บ้านถ้ำเสือ 0 0 1 1 1 2 0 0 3
95 สันถวไมตรีศึกษา 0 0 1 1 1 0 0 2 1
96 อนุบาลการุณย์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
97 บ้านแม่กลองเก่า 0 0 1 1 0 1 0 0 1
98 บ้านท่าอาจ 0 0 0 0 6 1 0 0 7
99 บ้านธงชัย 0 0 0 0 6 0 1 1 7
100 บ้านหัวฝาย 0 0 0 0 5 4 0 0 9
101 บ้านไม้กะพง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
102 บ้านแม่ตาวใหม่ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
103 อิสลามศึกษา 0 0 0 0 2 2 0 0 4
104 ชุมชนบ้านแม่กุน้อย 0 0 0 0 2 0 1 1 3
105 บ้านวังผา 0 0 0 0 2 0 1 0 3
106 บ้านแม่พลู 0 0 0 0 2 0 1 0 3
107 บ้านช่องแคบ 0 0 0 0 2 0 0 1 2
108 บ้านห้วยกะโหลก 0 0 0 0 2 0 0 1 2
109 บ้านพะละ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
110 บ้านยะพอ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
111 บ้านส้มป่อยศึกษา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
112 บ้านเซอทะ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
113 คริสเตียนแม่หละโกร 0 0 0 0 1 1 0 0 2
114 ธรรมวัตรวิทยา(วัดดอนมูล) 0 0 0 0 1 0 2 0 3
115 บ้านสามหมื่น 0 0 0 0 1 0 1 0 2
116 ญาณวิศิษฎ์ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
117 บ้านถ้ำผาโด้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
118 บ้านหนองน้ำเขียว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
119 บ้านหมื่นฤาชัย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
120 บ้านแม่จวาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
121 บ้านแม่ออกผารู 0 0 0 0 1 0 0 0 1
122 ศิริวรรณศึกษา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
123 อนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
124 บ้านมอเกอ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
125 บ้านขุนห้วยแม่ท้อ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
126 ไทยราษฎร์คีรีสาขาบ้านสามยอดดอย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
127 แม่สอดโฮมสคูล 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 143 124 114 381 725 141 69 36 935