สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ตาก เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านท่าสองยาง 13 5 2 20 27 4 0 0 31
2 บ้านเจดีย์โคะ 5 4 4 13 20 2 3 2 25
3 อรุณเมธา 5 2 0 7 13 0 0 0 13
4 รวมไทยพัฒนา 4 5 0 5 10 13 0 1 0 14
5 บ้านนุเซะโปล้ 4 3 3 10 13 1 0 0 14
6 บ้านหนองบัว 4 2 1 7 8 4 0 0 12
7 บ้านแม่ตาว 4 1 1 6 14 3 4 3 21
8 แม่สอด 4 0 0 4 9 5 1 0 15
9 บ้านร่มเกล้า 2 3 3 1 7 13 1 0 0 14
10 บ้านแม่อมกิ 3 2 3 8 12 1 0 0 13
11 บ้านวาเล่ย์ 3 2 1 6 8 0 0 0 8
12 บ้านแแม่ระเมิง 3 2 0 5 5 0 0 0 5
13 ห้วยน้ำนักวิทยา 3 1 2 6 7 1 1 1 9
14 บ้านแม่กื้ดสามท่า 3 1 0 4 7 2 0 1 9
15 ไทยรัฐวิทยา ๖๑ 3 0 2 5 8 5 2 0 15
16 รวมไทยพัฒนา 1 3 0 1 4 5 0 1 0 6
17 บ้านห้วยนกกก 2 2 3 7 12 5 1 0 18
18 บ้านแม่กาษา 2 1 1 4 8 5 1 0 14
19 ราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 2 1 1 4 7 0 0 0 7
20 บ้านปางส้าน 2 1 0 3 7 3 1 2 11
21 ตชด.บ้านแม่ออกฮู 2 1 0 3 6 0 1 0 7
22 บ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 2 0 0 2 18 5 1 0 24
23 เทศบาลตำบลแม่กุ 2 0 0 2 4 0 2 0 6
24 บ้านทุ่งถ้ำ 2 0 0 2 4 0 0 1 4
25 รวมไทยพัฒนา 2 2 0 0 2 2 0 0 0 2
26 บ้านแม่อุสุวิทยา 2 0 0 2 2 0 0 0 2
27 บ้านสันป่าไร่ 1 3 1 5 9 0 1 0 10
28 บ้านห้วยม่วง 1 3 0 4 6 0 0 1 6
29 ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 1 2 3 6 16 3 0 0 19
30 ชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 1 2 3 6 9 1 0 0 10
31 รวมไทยพัฒนา 5 1 2 2 5 6 3 1 0 10
32 บ้านห้วยนกแล 1 2 1 4 8 3 0 1 11
33 ท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา 1 2 1 4 6 3 3 2 12
34 บ้านปูเต้อ 1 1 2 4 8 0 1 0 9
35 บ้านค้างภิบาล 1 1 1 3 8 2 0 0 10
36 บ้านน้ำดิบ 1 1 1 3 5 0 1 1 6
37 ภัทรวิทยา 1 1 0 2 6 3 0 0 9
38 บ้านกล้อทอ 1 1 0 2 5 1 3 0 9
39 บ้านแม่กุหลวง 1 1 0 2 3 0 0 0 3
40 บ้านม่อนหินเหล็กไฟ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
41 บ้านป่าคาใหม่ 1 1 0 2 1 3 0 0 4
42 บ้านต้นผึ้ง 1 0 2 3 5 0 0 0 5
43 บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 1 0 1 2 5 2 0 0 7
44 เซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1 0 1 2 5 0 1 0 6
45 บ้านแม่วะหลวง 1 0 1 2 4 0 0 1 4
46 บ้านแม่ตื่น 1 0 1 2 4 0 0 0 4
47 บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1 0 1 2 3 1 1 0 5
48 ปรีชาญาณศึกษา 1 0 1 2 2 1 0 0 3
49 บ้านห้วยไม้แป้น 1 0 1 2 2 0 0 0 2
50 ชุมชนบ้านพบพระ 1 0 0 1 6 0 0 0 6
51 บ้านแม่จะเราสองแคว 1 0 0 1 5 1 1 0 7
52 สามัคคีวิทยา 1 0 0 1 4 0 0 0 4
53 บ้านแม่ตาวใต้ 1 0 0 1 3 0 1 0 4
54 บ้านแม่กลองใหม่ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
55 บ้านแม่สละ 0 6 2 8 13 1 0 0 14
56 บ้านแม่โกนเกน 0 4 1 5 13 1 0 0 14
57 บ้านแม่กุเหนือ 0 4 1 5 7 2 0 0 9
58 บ้านแม่ระมาดน้อย 0 3 3 6 13 5 0 0 18
59 บ้านห้วยบง 0 2 1 3 6 0 0 0 6
60 ป่าไม้อุทิศ 4 0 2 1 3 5 2 1 0 8
61 บ้านขุนห้วยนกแล 0 2 1 3 4 1 0 0 5
62 บ้านแม่ตาวแพะ 0 2 0 2 4 0 2 0 6
63 บ้านขะเนจื้อ 0 1 6 7 6 6 1 2 13
64 ชุมชนบ้านอุ้มผาง 0 1 3 4 8 1 1 0 10
65 ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล 0 1 2 3 7 2 2 2 11
66 ชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 0 1 2 3 6 0 0 0 6
67 บ้านห้วยหินฝน 0 1 1 2 6 0 1 0 7
68 บ้านอู่หู่ 0 1 1 2 5 2 1 0 8
69 รวมไทยพัฒนา 3 0 1 1 2 5 0 1 0 6
70 บ้านป่าไร่เหนือ 0 1 1 2 4 1 0 0 5
71 บ้านทีกะเป่อ 0 1 1 2 4 0 0 1 4
72 บ้านพะเด๊ะ 0 1 0 1 8 2 3 0 13
73 บ้านร่มเกล้า 4 0 1 0 1 6 1 1 0 8
74 บ้านแม่ปะ 0 1 0 1 5 1 0 0 6
75 บ้านน้ำหอม 0 1 0 1 4 1 0 0 5
76 ไทยราษฎร์คีรี 0 1 0 1 4 0 1 2 5
77 บ้านปะหละทะ 0 1 0 1 4 0 0 0 4
78 บ้านปรอผาโด้ 0 1 0 1 3 0 0 1 3
79 บ้านร่มเกล้า 3 0 1 0 1 3 0 0 0 3
80 ตชด.บ้านมอเกอร์ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
81 ตชด.แสมใหญ่ 0 1 0 1 2 0 1 0 3
82 บ้านวังตะเคียน 0 0 2 2 7 1 0 1 8
83 บ้านแม่ละเมา 0 0 2 2 7 0 1 0 8
84 บ้านแม่ปะใต้ 0 0 2 2 4 1 1 0 6
85 บ้านหนองหลวง 0 0 1 1 5 0 0 1 5
86 บ้านแม่สละเหนือ 0 0 1 1 3 1 0 0 4
87 รวมไทยพัฒนา 6 0 0 1 1 2 1 1 0 4
88 ตชด.บ้านถ้ำเสือ 0 0 1 1 1 2 0 0 3
89 บ้านทุ่งมะขามป้อม 0 0 1 1 1 1 1 1 3
90 บ้านห้วยปลาหลด 0 0 1 1 1 1 0 0 2
91 สันถวไมตรีศึกษา 0 0 1 1 1 0 0 2 1
92 อนุบาลการุณย์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
93 บ้านแม่กลองเก่า 0 0 1 1 0 1 0 0 1
94 บ้านท่าอาจ 0 0 0 0 6 1 0 0 7
95 บ้านธงชัย 0 0 0 0 6 0 1 1 7
96 บ้านหัวฝาย 0 0 0 0 5 4 0 0 9
97 บ้านไม้กะพง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
98 อิสลามศึกษา 0 0 0 0 2 2 0 0 4
99 ชุมชนบ้านแม่กุน้อย 0 0 0 0 2 0 1 1 3
100 บ้านวังผา 0 0 0 0 2 0 1 0 3
101 บ้านแม่พลู 0 0 0 0 2 0 1 0 3
102 บ้านช่องแคบ 0 0 0 0 2 0 0 1 2
103 บ้านห้วยกะโหลก 0 0 0 0 2 0 0 1 2
104 ขุนห้วยบ้านรุ่ง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
105 บ้านพะละ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
106 บ้านยะพอ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
107 บ้านส้มป่อยศึกษา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
108 บ้านเซอทะ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
109 คริสเตียนแม่หละโกร 0 0 0 0 1 1 0 0 2
110 ธรรมวัตรวิทยา(วัดดอนมูล) 0 0 0 0 1 0 2 0 3
111 บ้านสามหมื่น 0 0 0 0 1 0 1 0 2
112 ญาณวิศิษฎ์ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
113 บ้านถ้ำผาโด้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
114 บ้านหนองน้ำเขียว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
115 บ้านหมื่นฤาชัย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
116 บ้านแม่จวาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
117 บ้านแม่ตาวใหม่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
118 บ้านแม่ออกผารู 0 0 0 0 1 0 0 0 1
119 วัดสว่างอารมณ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
120 ศิริวรรณศึกษา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
121 อนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
122 บ้านมอเกอ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
123 บ้านขุนห้วยแม่ท้อ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
124 ไทยราษฎร์คีรีสาขาบ้านสามยอดดอย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
125 แม่สอดโฮมสคูล 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 116 102 98 316 643 126 64 34 833