หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 (สพป.)

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์วิทยา โรงอาหาร 1 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนราษฎร์วิทยา โรงอาหาร 1 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
3 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์วิทยา โรงอาหาร 1 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
4 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนราษฎร์วิทยา โรงอาหาร 1 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
5 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์วิทยา โรงอาหาร 1 ต.ค. 2558 13.00-16.30
-
6 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนราษฎร์วิทยา โรงอาหาร 1 ต.ค. 2558 13.00-16.30
-
7 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์วิทยา โรงอาหาร 1 ต.ค. 2558 13.00-16.30
-
8 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนราษฎร์วิทยา โรงอาหาร 1 ต.ค. 2558 13.00-16.30
-
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์วิทยา ลานอเนกประสงค์ 1 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
10 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์วิทยา ลานอเนกประสงค์ 1 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]