หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 648 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง E-classroom 7 พ.ย. 2558 09.00-12.00
-
2 649 ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง E-classroom 7 พ.ย. 2558 13.00-16.00
-
3 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อาคารศาลาธรรม ชั้น 1 ห้อง ศาลาธรรม 7 พ.ย. 2558 09.00-12.00
-
4 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อาคารศาลาธรรม ชั้น 1 ห้อง ศาลาธรรม 7 พ.ย. 2558 13.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]