หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 22 37 26
2 003 โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 40 104 71
3 004 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 39 97 66
4 005 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 36 79 62
5 006 โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 31 104 60
6 007 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 15 41 24
7 008 โรงเรียนกาวิละอนุกูล 33 93 58
8 009 โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 21 41 29
9 010 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 37 71 50
10 011 โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 20 46 32
11 012 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล 39 80 60
12 013 โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนาจังหวัดแพร่ 7 15 8
13 014 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง 6 12 7
14 019 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 15 27 20
15 020 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯ 10 38 18
รวม 371 885 591
1476

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]