สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สหคริสเตียน 9 4 1 14 13 10 3 0 26
2 อนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 6 3 5 14 20 7 1 0 28
3 ท่าปลาอนุสรณ์ 1 6 2 1 9 11 3 1 0 15
4 บ้านบ่อเบี้ย 6 1 2 9 12 5 3 1 20
5 บ้านห้วยคอม 4 4 1 9 20 4 0 1 24
6 ป่ากั้งวิทยา 4 4 1 9 17 8 2 0 27
7 บ้านเด่นเหล็ก 4 3 1 8 10 6 1 0 17
8 ราชประชานุเคราะห์ 13 4 1 1 6 10 1 0 0 11
9 บ้านห้วยลึก 4 0 1 5 10 3 1 0 14
10 บ้านปากปาด 4 0 0 4 6 1 0 0 7
11 น้ำพร้าสามัคคี 3 3 5 11 13 6 1 1 20
12 บ้านห้วยยาง 3 3 3 9 11 3 0 0 14
13 บ้านน้ำหมัน 3 0 0 3 5 5 0 0 10
14 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 2 3 1 6 10 3 0 0 13
15 บ้านสีเสียดบํารุง 2 2 3 7 9 1 0 0 10
16 นิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3 2 2 0 4 5 0 1 0 6
17 บ้านสุมข้าม 2 2 0 4 4 0 0 0 4
18 บ้านปางเกลือ 2 1 0 3 8 5 0 0 13
19 จริมอนุสรณ์1 2 0 1 3 3 2 2 0 7
20 บ้านใหม่ 2 0 1 3 3 0 0 0 3
21 วัดโพธิ์ชัย 2 0 0 2 2 0 0 0 2
22 บ้านห้วยผึ้ง 1 3 2 6 8 4 1 1 13
23 จริมอนุสรณ์ 2 1 3 0 4 3 1 1 1 5
24 บ้านห้วยมุ่น 1 2 2 5 14 8 4 1 26
25 บ้านห้วยสูน 1 1 2 4 7 0 0 2 7
26 ท่าแฝกอนุสรณ์ 4 1 1 2 4 4 1 1 0 6
27 วัดจอมแจ้ง 1 1 2 4 4 0 0 0 4
28 บ้านนาหน่ำ 1 1 1 3 5 0 0 0 5
29 ชุมชนไกรลาสวิทยาคม 1 1 1 3 3 2 0 0 5
30 บ้านเดิ่น 1 1 1 3 3 1 0 0 4
31 วัดหนองหิน 1 1 0 2 2 1 0 1 3
32 บ้านชําบอน 1 1 0 2 2 0 0 0 2
33 วัดวังสัมพันธ์ 1 0 2 3 11 0 0 0 11
34 สิงห์คอมพิทยา 1 0 2 3 5 3 0 0 8
35 นิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 6 1 0 1 2 2 0 0 0 2
36 บ้านม่วงชุม 1 0 0 1 5 1 1 0 7
37 ชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1 1 0 0 1 2 1 0 1 3
38 บ้านห้วยครั่ง 1 0 0 1 2 0 1 0 3
39 บ้านโป่งปุ้น 1 0 0 1 1 3 0 0 4
40 บ้านม่วง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
41 บ้านนาแซง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
42 ชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 0 4 3 7 19 6 2 0 27
43 สว่างวิทย์ 0 3 2 5 7 0 0 0 7
44 บ้านนาไพร 0 2 3 5 8 2 0 1 10
45 บ้านหนองแห้ว 0 2 1 3 2 1 2 0 5
46 ชุมชนบ้านนากล่ำ 0 2 0 2 10 6 2 2 18
47 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 0 2 0 2 5 4 0 0 9
48 บ้านทรายขาว 0 2 0 2 5 1 0 0 6
49 บ้านท่าโพธิ์ 0 2 0 2 3 0 0 0 3
50 บ้านห้วยต้าวิทยา 0 1 2 3 3 1 0 0 4
51 บ้านนาบัว 0 1 1 2 4 0 1 0 5
52 นิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 2 0 1 0 1 3 0 2 0 5
53 บ้านห้วยแมง 0 1 0 1 1 3 0 0 4
54 บ้านไร่ตีนตก 0 1 0 1 1 3 0 0 4
55 คุรุประชาสรรค์ศึกษา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
56 ผาเต่าพัฒนา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
57 บ้านปางคอม 0 1 0 1 0 2 0 0 2
58 บ้านห้วยไคร้ 0 0 2 2 4 3 1 0 8
59 บ้านต้นม่วง 0 0 2 2 3 1 1 0 5
60 เจริญราษฎร์อุปถัมภ์ 0 0 1 1 3 2 2 0 7
61 วัดวังกอง 0 0 1 1 2 3 0 0 5
62 ท่าปลาอนุสรณ์ 2 0 0 1 1 2 0 0 0 2
63 บ้านซําบ้อ 0 0 1 1 1 2 0 1 3
64 บ้านนาผักฮาด 0 0 1 1 1 0 0 0 1
65 ชุมชนวัดมหาธาตุ 0 0 0 0 3 2 0 0 5
66 บ้านน้ำแพ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
67 อนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503) 0 0 0 0 2 2 0 0 4
68 บ้านน้ำไคร้ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
69 บ้านห้วยเดื่อ 0 0 0 0 2 1 1 0 4
70 บ้านน้ำลี 0 0 0 0 2 1 0 1 3
71 บ้านนาต้นโพธิ์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
72 วัดนาขุม 0 0 0 0 1 2 0 0 3
73 น้ำสิงห์ (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่78) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
74 ตชด.ยอดโพธิ์ทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
75 ตชด.บุญธรรม-บุญพริ้ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
76 บ้านห้วยโป่ง 0 0 0 0 0 3 0 0 3
77 บ้านโป่งพาน 0 0 0 0 0 2 1 0 3
78 อนุบาลบ้านโคก 0 0 0 0 0 1 1 0 2
79 บ้านย่านดู่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
80 ท่าแฝกอนุสรณ์ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
81 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1
82 บ้านท่าเรือ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
83 บ้านห้วยก้านเหลือง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
84 ไผ่งามวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
85 วัดปากไพร 0 0 0 0 0 0 1 0 1
86 บ้านน้ำต๊ะ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 บ้านห้วยเนียม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 96 81 67 244 396 164 42 15 602