สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 10 7 6 23 31 7 1 0 39
2 สหคริสเตียน 9 4 1 14 13 10 3 0 26
3 บ้านบ่อเบี้ย 8 1 2 11 14 5 3 1 22
4 ท่าปลาอนุสรณ์ 1 7 2 1 10 12 4 1 0 17
5 บ้านห้วยคอม 6 4 1 11 22 4 0 1 26
6 บ้านห้วยลึก 5 1 1 7 13 3 1 0 17
7 บ้านปากปาด 5 0 0 5 7 2 0 0 9
8 ป่ากั้งวิทยา 4 5 1 10 19 8 2 0 29
9 บ้านเด่นเหล็ก 4 4 1 9 11 6 1 0 18
10 บ้านห้วยยาง 4 3 3 10 12 4 0 0 16
11 ราชประชานุเคราะห์ 13 4 1 1 6 10 2 0 0 12
12 น้ำพร้าสามัคคี 3 5 5 13 14 7 1 1 22
13 จริมอนุสรณ์1 3 0 1 4 4 2 2 0 8
14 บ้านน้ำหมัน 3 0 0 3 5 5 0 0 10
15 ชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 2 5 3 10 23 6 2 0 31
16 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 2 3 2 7 11 3 0 0 14
17 บ้านนาไพร 2 2 3 7 10 3 0 1 13
18 บ้านสีเสียดบํารุง 2 2 3 7 9 1 0 0 10
19 นิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3 2 2 0 4 5 0 1 0 6
20 บ้านสุมข้าม 2 2 0 4 4 0 0 0 4
21 ท่าแฝกอนุสรณ์ 4 2 1 2 5 5 1 1 0 7
22 บ้านปางเกลือ 2 1 0 3 8 5 0 0 13
23 สิงห์คอมพิทยา 2 0 2 4 6 3 0 0 9
24 บ้านใหม่ 2 0 1 3 3 0 0 0 3
25 วัดโพธิ์ชัย 2 0 0 2 2 0 0 0 2
26 ชุมชนบ้านนากล่ำ 1 5 0 6 14 6 3 2 23
27 สว่างวิทย์ 1 4 2 7 9 0 0 0 9
28 บ้านห้วยผึ้ง 1 3 3 7 8 5 1 1 14
29 บ้านหนองแห้ว 1 3 1 5 4 1 2 0 7
30 จริมอนุสรณ์ 2 1 3 0 4 3 1 1 1 5
31 บ้านห้วยมุ่น 1 2 2 5 14 8 4 1 26
32 บ้านเดิ่น 1 2 1 4 4 1 0 0 5
33 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 1 2 0 3 6 4 0 0 10
34 ท่าปลาอนุสรณ์ 2 1 1 3 5 6 1 0 0 7
35 บ้านห้วยสูน 1 1 2 4 7 0 0 2 7
36 บ้านนาหน่ำ 1 1 2 4 6 0 0 0 6
37 วัดจอมแจ้ง 1 1 2 4 4 0 0 0 4
38 ชุมชนไกรลาสวิทยาคม 1 1 2 4 3 3 0 0 6
39 บ้านน้ำลี 1 1 0 2 5 1 0 1 6
40 วัดหนองหิน 1 1 0 2 2 1 0 1 3
41 บ้านชําบอน 1 1 0 2 2 0 0 0 2
42 วัดวังสัมพันธ์ 1 0 2 3 11 0 0 0 11
43 บ้านต้นม่วง 1 0 2 3 4 1 1 0 6
44 วัดวังกอง 1 0 1 2 3 3 0 0 6
45 นิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 6 1 0 1 2 2 0 0 0 2
46 บ้านม่วงชุม 1 0 0 1 5 1 1 0 7
47 ชุมชนวัดมหาธาตุ 1 0 0 1 4 2 0 0 6
48 ชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1 1 0 0 1 2 1 0 1 3
49 บ้านห้วยครั่ง 1 0 0 1 2 0 1 0 3
50 บ้านโป่งปุ้น 1 0 0 1 1 3 0 0 4
51 บ้านม่วง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
52 บ้านนาแซง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
53 บ้านทรายขาว 0 2 0 2 5 1 0 0 6
54 บ้านท่าโพธิ์ 0 2 0 2 3 0 0 0 3
55 บ้านห้วยต้าวิทยา 0 1 2 3 3 1 0 0 4
56 บ้านนาบัว 0 1 1 2 4 0 1 0 5
57 คุรุประชาสรรค์ศึกษา 0 1 1 2 2 0 0 0 2
58 นิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 2 0 1 0 1 3 1 2 0 6
59 บ้านห้วยแมง 0 1 0 1 1 3 0 0 4
60 บ้านไร่ตีนตก 0 1 0 1 1 3 0 0 4
61 ผาเต่าพัฒนา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
62 บ้านปางคอม 0 1 0 1 0 2 0 0 2
63 บ้านห้วยไคร้ 0 0 2 2 4 3 1 0 8
64 เจริญราษฎร์อุปถัมภ์ 0 0 1 1 3 2 2 0 7
65 บ้านซําบ้อ 0 0 1 1 1 2 0 1 3
66 บ้านนาผักฮาด 0 0 1 1 1 0 0 0 1
67 บ้านน้ำแพ 0 0 0 0 4 1 0 0 5
68 อนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503) 0 0 0 0 2 2 0 0 4
69 บ้านน้ำไคร้ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
70 บ้านห้วยเดื่อ 0 0 0 0 2 1 1 0 4
71 บ้านนาต้นโพธิ์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
72 วัดนาขุม 0 0 0 0 1 2 0 0 3
73 น้ำสิงห์ (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่78) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
74 ตชด.ยอดโพธิ์ทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
75 ตชด.บุญธรรม-บุญพริ้ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
76 บ้านห้วยโป่ง 0 0 0 0 0 3 0 0 3
77 บ้านโป่งพาน 0 0 0 0 0 2 1 0 3
78 บ้านย่านดู่ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
79 อนุบาลบ้านโคก 0 0 0 0 0 1 1 0 2
80 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1
81 ท่าแฝกอนุสรณ์ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
82 บ้านท่าเรือ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
83 บ้านห้วยก้านเหลือง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
84 ไผ่งามวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
85 วัดปากไพร 0 0 0 0 0 0 1 0 1
86 บ้านน้ำต๊ะ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 บ้านห้วยเนียม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 124 99 75 298 454 175 43 15 672