สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 20 7 1 0 28
2 บ้านห้วยคอม 20 4 0 1 24
3 ชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 19 6 2 0 27
4 ป่ากั้งวิทยา 17 8 2 0 27
5 บ้านห้วยมุ่น 14 8 4 1 26
6 สหคริสเตียน 13 10 3 0 26
7 น้ำพร้าสามัคคี 13 6 1 1 20
8 บ้านบ่อเบี้ย 12 5 3 1 20
9 ท่าปลาอนุสรณ์ 1 11 3 1 0 15
10 บ้านห้วยยาง 11 3 0 0 14
11 วัดวังสัมพันธ์ 11 0 0 0 11
12 ชุมชนบ้านนากล่ำ 10 6 2 2 18
13 บ้านเด่นเหล็ก 10 6 1 0 17
14 บ้านห้วยลึก 10 3 1 0 14
15 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 10 3 0 0 13
16 ราชประชานุเคราะห์ 13 10 1 0 0 11
17 บ้านสีเสียดบํารุง 9 1 0 0 10
18 บ้านปางเกลือ 8 5 0 0 13
19 บ้านห้วยผึ้ง 8 4 1 1 13
20 บ้านนาไพร 8 2 0 1 10
21 บ้านห้วยสูน 7 0 0 2 7
22 สว่างวิทย์ 7 0 0 0 7
23 บ้านปากปาด 6 1 0 0 7
24 บ้านน้ำหมัน 5 5 0 0 10
25 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 5 4 0 0 9
26 สิงห์คอมพิทยา 5 3 0 0 8
27 บ้านม่วงชุม 5 1 1 0 7
28 บ้านทรายขาว 5 1 0 0 6
29 นิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3 5 0 1 0 6
30 บ้านนาหน่ำ 5 0 0 0 5
31 บ้านห้วยไคร้ 4 3 1 0 8
32 ท่าแฝกอนุสรณ์ 4 4 1 1 0 6
33 บ้านนาบัว 4 0 1 0 5
34 บ้านสุมข้าม 4 0 0 0 4
35 วัดจอมแจ้ง 4 0 0 0 4
36 จริมอนุสรณ์1 3 2 2 0 7
37 เจริญราษฎร์อุปถัมภ์ 3 2 2 0 7
38 ชุมชนไกรลาสวิทยาคม 3 2 0 0 5
39 ชุมชนวัดมหาธาตุ 3 2 0 0 5
40 จริมอนุสรณ์ 2 3 1 1 1 5
41 บ้านต้นม่วง 3 1 1 0 5
42 บ้านเดิ่น 3 1 0 0 4
43 บ้านห้วยต้าวิทยา 3 1 0 0 4
44 บ้านน้ำแพ 3 1 0 0 4
45 นิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 2 3 0 2 0 5
46 บ้านใหม่ 3 0 0 0 3
47 บ้านท่าโพธิ์ 3 0 0 0 3
48 วัดวังกอง 2 3 0 0 5
49 อนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503) 2 2 0 0 4
50 บ้านน้ำไคร้ 2 2 0 0 4
51 บ้านหนองแห้ว 2 1 2 0 5
52 บ้านห้วยเดื่อ 2 1 1 0 4
53 วัดหนองหิน 2 1 0 1 3
54 ชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1 2 1 0 1 3
55 บ้านน้ำลี 2 1 0 1 3
56 บ้านห้วยครั่ง 2 0 1 0 3
57 วัดโพธิ์ชัย 2 0 0 0 2
58 บ้านชําบอน 2 0 0 0 2
59 นิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 6 2 0 0 0 2
60 ท่าปลาอนุสรณ์ 2 2 0 0 0 2
61 บ้านนาต้นโพธิ์ 2 0 0 0 2
62 บ้านโป่งปุ้น 1 3 0 0 4
63 บ้านห้วยแมง 1 3 0 0 4
64 บ้านไร่ตีนตก 1 3 0 0 4
65 บ้านซําบ้อ 1 2 0 1 3
66 วัดนาขุม 1 2 0 0 3
67 บ้านม่วง 1 1 0 0 2
68 น้ำสิงห์ (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่78) 1 1 0 0 2
69 บ้านนาแซง 1 0 0 0 1
70 คุรุประชาสรรค์ศึกษา 1 0 0 0 1
71 ผาเต่าพัฒนา 1 0 0 0 1
72 บ้านนาผักฮาด 1 0 0 0 1
73 ตชด.ยอดโพธิ์ทอง 1 0 0 0 1
74 ตชด.บุญธรรม-บุญพริ้ง 1 0 0 0 1
75 บ้านห้วยโป่ง 0 3 0 0 3
76 บ้านโป่งพาน 0 2 1 0 3
77 บ้านปางคอม 0 2 0 0 2
78 อนุบาลบ้านโคก 0 1 1 0 2
79 บ้านย่านดู่ 0 1 0 0 1
80 ท่าแฝกอนุสรณ์ 1 0 1 0 0 1
81 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 4 0 1 0 0 1
82 บ้านท่าเรือ 0 1 0 0 1
83 บ้านห้วยก้านเหลือง 0 1 0 0 1
84 ไผ่งามวิทยา 0 1 0 0 1
85 วัดปากไพร 0 0 1 0 1
86 บ้านน้ำต๊ะ 0 0 0 0 0
87 บ้านห้วยเนียม 0 0 0 0 0
รวม 396 164 42 15 617