สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 31 7 1 0 39
2 ชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 23 6 2 0 31
3 บ้านห้วยคอม 22 4 0 1 26
4 ป่ากั้งวิทยา 19 8 2 0 29
5 บ้านห้วยมุ่น 14 8 4 1 26
6 น้ำพร้าสามัคคี 14 7 1 1 22
7 ชุมชนบ้านนากล่ำ 14 6 3 2 23
8 บ้านบ่อเบี้ย 14 5 3 1 22
9 สหคริสเตียน 13 10 3 0 26
10 บ้านห้วยลึก 13 3 1 0 17
11 ท่าปลาอนุสรณ์ 1 12 4 1 0 17
12 บ้านห้วยยาง 12 4 0 0 16
13 บ้านเด่นเหล็ก 11 6 1 0 18
14 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 11 3 0 0 14
15 วัดวังสัมพันธ์ 11 0 0 0 11
16 บ้านนาไพร 10 3 0 1 13
17 ราชประชานุเคราะห์ 13 10 2 0 0 12
18 บ้านสีเสียดบํารุง 9 1 0 0 10
19 สว่างวิทย์ 9 0 0 0 9
20 บ้านห้วยผึ้ง 8 5 1 1 14
21 บ้านปางเกลือ 8 5 0 0 13
22 บ้านปากปาด 7 2 0 0 9
23 บ้านห้วยสูน 7 0 0 2 7
24 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 6 4 0 0 10
25 สิงห์คอมพิทยา 6 3 0 0 9
26 ท่าปลาอนุสรณ์ 2 6 1 0 0 7
27 บ้านนาหน่ำ 6 0 0 0 6
28 บ้านน้ำหมัน 5 5 0 0 10
29 ท่าแฝกอนุสรณ์ 4 5 1 1 0 7
30 บ้านม่วงชุม 5 1 1 0 7
31 บ้านน้ำลี 5 1 0 1 6
32 บ้านทรายขาว 5 1 0 0 6
33 นิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3 5 0 1 0 6
34 บ้านห้วยไคร้ 4 3 1 0 8
35 จริมอนุสรณ์1 4 2 2 0 8
36 ชุมชนวัดมหาธาตุ 4 2 0 0 6
37 บ้านหนองแห้ว 4 1 2 0 7
38 บ้านต้นม่วง 4 1 1 0 6
39 บ้านเดิ่น 4 1 0 0 5
40 บ้านน้ำแพ 4 1 0 0 5
41 บ้านนาบัว 4 0 1 0 5
42 บ้านสุมข้าม 4 0 0 0 4
43 วัดจอมแจ้ง 4 0 0 0 4
44 ชุมชนไกรลาสวิทยาคม 3 3 0 0 6
45 วัดวังกอง 3 3 0 0 6
46 เจริญราษฎร์อุปถัมภ์ 3 2 2 0 7
47 นิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 2 3 1 2 0 6
48 จริมอนุสรณ์ 2 3 1 1 1 5
49 บ้านห้วยต้าวิทยา 3 1 0 0 4
50 บ้านใหม่ 3 0 0 0 3
51 บ้านท่าโพธิ์ 3 0 0 0 3
52 อนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503) 2 2 0 0 4
53 บ้านน้ำไคร้ 2 2 0 0 4
54 บ้านห้วยเดื่อ 2 1 1 0 4
55 วัดหนองหิน 2 1 0 1 3
56 ชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1 2 1 0 1 3
57 บ้านห้วยครั่ง 2 0 1 0 3
58 วัดโพธิ์ชัย 2 0 0 0 2
59 บ้านชําบอน 2 0 0 0 2
60 นิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 6 2 0 0 0 2
61 คุรุประชาสรรค์ศึกษา 2 0 0 0 2
62 บ้านนาต้นโพธิ์ 2 0 0 0 2
63 บ้านโป่งปุ้น 1 3 0 0 4
64 บ้านห้วยแมง 1 3 0 0 4
65 บ้านไร่ตีนตก 1 3 0 0 4
66 บ้านซําบ้อ 1 2 0 1 3
67 วัดนาขุม 1 2 0 0 3
68 บ้านม่วง 1 1 0 0 2
69 น้ำสิงห์ (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่78) 1 1 0 0 2
70 บ้านนาแซง 1 0 0 0 1
71 ผาเต่าพัฒนา 1 0 0 0 1
72 บ้านนาผักฮาด 1 0 0 0 1
73 ตชด.ยอดโพธิ์ทอง 1 0 0 0 1
74 ตชด.บุญธรรม-บุญพริ้ง 1 0 0 0 1
75 บ้านห้วยโป่ง 0 3 0 0 3
76 บ้านโป่งพาน 0 2 1 0 3
77 บ้านปางคอม 0 2 0 0 2
78 บ้านย่านดู่ 0 2 0 0 2
79 อนุบาลบ้านโคก 0 1 1 0 2
80 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 4 0 1 0 0 1
81 ท่าแฝกอนุสรณ์ 1 0 1 0 0 1
82 บ้านท่าเรือ 0 1 0 0 1
83 บ้านห้วยก้านเหลือง 0 1 0 0 1
84 ไผ่งามวิทยา 0 1 0 0 1
85 วัดปากไพร 0 0 1 0 1
86 บ้านน้ำต๊ะ 0 0 0 0 0
87 บ้านห้วยเนียม 0 0 0 0 0
รวม 454 175 43 15 672