หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 40 31 79.49% 7 17.95% 1 2.56% 0 0% 39
2 โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 34 23 74.19% 6 19.35% 2 6.45% 0 0% 31
3 โรงเรียนบ้านห้วยคอม 28 22 81.48% 4 14.81% 0 0% 1 3.7% 27
4 โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 31 19 65.52% 8 27.59% 2 6.9% 0 0% 29
5 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 31 14 51.85% 8 29.63% 4 14.81% 1 3.7% 27
6 โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 23 14 60.87% 7 30.43% 1 4.35% 1 4.35% 23
7 โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ 30 14 56% 6 24% 3 12% 2 8% 25
8 โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 25 14 60.87% 5 21.74% 3 13.04% 1 4.35% 23
9 โรงเรียนสหคริสเตียน 26 13 50% 10 38.46% 3 11.54% 0 0% 26
10 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 19 13 76.47% 3 17.65% 1 5.88% 0 0% 17
11 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 18 12 70.59% 4 23.53% 1 5.88% 0 0% 17
12 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 17 12 75% 4 25% 0 0% 0 0% 16
13 โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 23 11 61.11% 6 33.33% 1 5.56% 0 0% 18
14 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 15 11 78.57% 3 21.43% 0 0% 0 0% 14
15 โรงเรียนวัดวังสัมพันธ์ 12 11 100% 0 0% 0 0% 0 0% 11
16 โรงเรียนบ้านนาไพร 15 10 71.43% 3 21.43% 0 0% 1 7.14% 14
17 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 13 10 83.33% 2 16.67% 0 0% 0 0% 12
18 โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง 16 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
19 โรงเรียนสว่างวิทย์ 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
20 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 16 8 53.33% 5 33.33% 1 6.67% 1 6.67% 15
21 โรงเรียนบ้านปางเกลือ 13 8 61.54% 5 38.46% 0 0% 0 0% 13
22 โรงเรียนบ้านปากปาด 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
23 โรงเรียนบ้านห้วยสูน 10 7 77.78% 0 0% 0 0% 2 22.22% 9
24 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 10 6 60% 4 40% 0 0% 0 0% 10
25 โรงเรียนสิงห์คอมพิทยา 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
26 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
27 โรงเรียนบ้านนาหน่ำ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
28 โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 10 5 50% 5 50% 0 0% 0 0% 10
29 โรงเรียนบ้านม่วงชุม 8 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
30 โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
31 โรงเรียนบ้านน้ำลี 11 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
32 โรงเรียนบ้านทรายขาว 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
33 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3 7 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
34 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
35 โรงเรียนจริมอนุสรณ์1 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
36 โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ 9 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
37 โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
38 โรงเรียนบ้านต้นม่วง 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
39 โรงเรียนบ้านน้ำแพ 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
40 โรงเรียนบ้านเดิ่น 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
41 โรงเรียนบ้านนาบัว 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
42 โรงเรียนบ้านสุมข้าม 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
43 โรงเรียนวัดจอมแจ้ง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
44 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
45 โรงเรียนวัดวังกอง 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
46 โรงเรียนเจริญราษฎร์อุปถัมภ์ 8 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
47 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 2 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
48 โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
49 โรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยา 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
50 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
51 โรงเรียนบ้านใหม่ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
52 โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503) 8 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
53 โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
54 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
55 โรงเรียนชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
56 โรงเรียนวัดหนองหิน 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
57 โรงเรียนบ้านห้วยครั่ง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
58 โรงเรียนบ้านชําบอน 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
59 โรงเรียนบ้านนาต้นโพธิ์ 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
60 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ศึกษา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
61 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 6 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
62 โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
63 โรงเรียนบ้านห้วยแมง 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
64 โรงเรียนบ้านโป่งปุ้น 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
65 โรงเรียนบ้านไร่ตีนตก 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
66 โรงเรียนบ้านซําบ้อ 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
67 โรงเรียนวัดนาขุม 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
68 โรงเรียนน้ำสิงห์ (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่78) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
69 โรงเรียนบ้านม่วง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
70 โรงเรียนตชด.ยอดโพธิ์ทอง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
71 โรงเรียนบ้านนาผักฮาด 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
72 โรงเรียนตชด.บุญธรรม-บุญพริ้ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
73 โรงเรียนบ้านนาแซง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
74 โรงเรียนผาเต่าพัฒนา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
75 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
76 โรงเรียนบ้านโป่งพาน 4 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
77 โรงเรียนบ้านย่านดู่ 5 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
78 โรงเรียนบ้านปางคอม 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
79 โรงเรียนอนุบาลบ้านโคก 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
80 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 4 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
81 โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 1 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
82 โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
83 โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
84 โรงเรียนไผ่งามวิทยา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
85 โรงเรียนวัดปากไพร 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
86 โรงเรียนบ้านน้ำต๊ะ 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
87 โรงเรียนบ้านห้วยเนียม 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อ ผู้ดูแลระบบ นางสุกัญญา หอมอ่อน หมายเลขโทรศัพท์ 0946289486 E-mail : sutikan2513@gmail.com ผู้ประสานงาน นางอัญชลี วัฒนาสกุลเกียรติหมายเลขโทรศพท์ 0931356098 E-mail : anchalee.wattana@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]