สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังถ้ำ สพป. อุตรดิตถ์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 16 1. เด็กชายศักดิธัช  พลายละมูล
2. เด็กชายเอกอรุณ  คำแก้ว
 
1. นางจุฑามาศ  บุญพุ่ม
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 72 เงิน 23 1. เด็กหญิงเพชรดา  น้อยสถิตย์
 
1. นางจุฑามาศ  บุญพุ่ม
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงพรมงคล  วงษ์เคี่ยม
 
1. นางจุฑามาศ  บุญพุ่ม
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงกาญจนา  แก้วทา
2. เด็กหญิงทิพวัลย์  แก้วทา
3. เด็กหญิงปทิตตา  พระเกตุ
4. เด็กหญิงรสสุคนธ์  ทรายหมอ
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  แซ่ย่าง
6. เด็กหญิงโศภิญปริยา  แก้วผา
 
1. นางลาวัลย์  ชื่นบาน
2. นางรัดใจ  กู้เขียว
3. นางสาวพยอม  แก้วมูล
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 72 เงิน 9 1. เด็กชายปราโมทย์  บุญทิม
2. เด็กชายราชัน  แก้วผดุง
 
1. นายพีรวัส  ทองตีฆา
 
6 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 71 เงิน 17 1. เด็กชายกฤษดา  ขันใจ
2. เด็กหญิงพิมพ์รภัส  ไร้เปี่ยม
3. เด็กหญิงภริชญา  ยอแสง
 
1. นางลาวัลย์  ชื่นบาน
2. นางเกื้อกูล  มุรธามงคลกุล