สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 สพป. อุตรดิตถ์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 54.54 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายธีรวัฒน์   สุวรรณ์
2. เด็กชายเนวิน   จ๋อยคล้าย
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  อินงาม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 50.18 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายอมรินทร์   ทศพินศ์
2. เด็กชายอัครพล   ชลพล
 
1. นางสาวพรระวี   กันนัย
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายกฤษฎา   ขำสี
2. เด็กชายธนวัฒน์   เล็กคำด้วง
3. เด็กชายธรกฤต   คำมาก
4. เด็กชายนครินทร์   แสงสิน
5. เด็กชายอนันดา   พรมโต
6. เด็กชายอมรเทพ   แก่นสันเทียะ
 
1. นายสุราษฎร์   รอดด้วง