สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชายเขาวิทยา สพป. อุตรดิตถ์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 12 1. เด็กหญิงมลญาณ์ณัช  ชะโลธร
 
1. นางวราภรณ์  มีศิริพันธ์
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กชายกันตพงศ์  มะโนปา
2. เด็กชายพีรพัฒน์  สิงห์คำ
3. เด็กชายเชาวรินทร์  กุลพรม
 
1. นางสุวรรณี  ไชยศรี
2. นางศิริกาล  แก้วก่า