สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขอม สพป. อุตรดิตถ์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 65.8 ทองแดง 11 1. เด็กชายพีรพงศ์  แสนมีสุข
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  บุญมา
 
1. นายสัญชัย  บุญเสือ
2. นางสาวสุมนา  เนื้อนุ้ย