สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 16 1. เด็กชายประพัฒน์  บุญไทย
2. เด็กชายวุฒิภัทร  เสือน้อย
 
1. นางสาวธิดารัตน์  งามดอกไม้
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กชายณภัทร  สิงห์รัตนสุวรรณ
 
1. นายสายัณ  หลวงแสน
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 66 ทองแดง 17 1. เด็กชายพิเชษฐ์ชัย  เคน้ำอ่าง
2. เด็กหญิงวรรธนพร  คำไท้ย
 
1. นางสาวนนท์ธิญา  อริวันนา
2. นางสาวปวิตตรา  เมืองก่อ
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 69.7 ทองแดง 6 1. เด็กชายขวัญชัย  ใสนวล
2. เด็กชายจีรภัทร  คล้ายพันปี
3. เด็กชายชโรธร  อู่ทรัพย์
4. เด็กชายศุภธนากร  ชมบ้านแพ้ว
5. เด็กชายสรรเพชร  คุ้มคณะ
6. เด็กชายเตชัส  ยศบุตร
 
1. นายแสน  รุ่งเรือง
2. นายณัฐวุฒิ  จัดของ
3. นายจีรพงษ์  อัศววารี