สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว สพป. อุตรดิตถ์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  กาวี
 
1. นางทิพย์วิมล  สุรสอน