สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยใต้ สพป. อุตรดิตถ์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 64 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงณัฐริกา  สิทธิกรม
2. เด็กหญิงพกาวรรณ  คำแสน
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  อารี
 
1. นางอรุณศรี  แก้วบุตร
2. นางวิภาพร  อุ่นทอง