หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนชายเขาวิทยา 3 10 6
2 004 โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา 12 23 15
3 007 โรงเรียนชุมชนบ้านดง 30 75 50
4 008 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 11 22 16
5 005 โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) 8 12 8
6 006 โรงเรียนชุมชนบ้านโคน 15 33 23
7 011 โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ 11 15 12
8 010 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 23 51 36
9 009 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา 4 9 6
10 013 โรงเรียนด่านแม่คำมัน 8 18 13
11 021 โรงเรียนนานกกก 12 23 19
12 022 โรงเรียนนาน้อยวิทยา 6 14 7
13 023 โรงเรียนนาอินวิทยาคม 16 34 25
14 024 โรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุง 13 33 19
15 025 โรงเรียนบ้านกองโค 9 40 21
16 026 โรงเรียนบ้านขอม 6 16 13
17 028 โรงเรียนบ้านขุนฝาง 10 32 16
18 027 โรงเรียนบ้านข่อยสูง 10 25 18
19 030 โรงเรียนบ้านคลองกล้วย 14 21 18
20 031 โรงเรียนบ้านคลองกะชี 2 6 3
21 032 โรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว 1 2 1
22 034 โรงเรียนบ้านคลองละมุง 0 0 0
23 201 โรงเรียนบ้านคลองละวาน 2 5 3
24 033 โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม 1 3 1
25 036 โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา 3 5 4
26 037 โรงเรียนบ้านงิ้วงาม 5 9 7
27 038 โรงเรียนบ้านชำตก 1 3 2
28 039 โรงเรียนบ้านชำทอง 1 3 2
29 040 โรงเรียนบ้านชำผักหนาม 3 6 5
30 041 โรงเรียนบ้านชำสอง 15 26 18
31 042 โรงเรียนบ้านชำหนึ่ง 5 11 8
32 044 โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี 11 27 21
33 045 โรงเรียนบ้านดงช้างดี 1 3 1
34 046 โรงเรียนบ้านดอนโพ 4 10 5
35 047 โรงเรียนบ้านดารา 6 10 9
36 048 โรงเรียนบ้านดินแดง 0 0 0
37 052 โรงเรียนบ้านทับใหม่ (ราษฎร์บำรุง) 3 11 6
38 059 โรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถิน 1 2 2
39 053 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 3 9 6
40 055 โรงเรียนบ้านท่ามะปราง 3 4 3
41 057 โรงเรียนบ้านท่าสัก 13 28 18
42 058 โรงเรียนบ้านท่าอวน 11 17 15
43 054 โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ 2 3 2
44 056 โรงเรียนบ้านท้ายน้ำ 3 5 5
45 060 โรงเรียนบ้านนาคะนึง 0 0 0
46 061 โรงเรียนบ้านนาป่าคาย 0 0 0
47 062 โรงเรียนบ้านนายาง 14 32 19
48 063 โรงเรียนบ้านนาลับแลง 0 0 0
49 064 โรงเรียนบ้านนาอิซาง 9 21 17
50 067 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 44 95 59
51 068 โรงเรียนบ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 0 0 0
52 069 โรงเรียนบ้านน้ำหมีใหญ่ 6 13 9
53 070 โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) 10 24 18
54 065 โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ 3 6 3
55 066 โรงเรียนบ้านน้ำไผ่ 1 2 1
56 074 โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน 25 54 41
57 075 โรงเรียนบ้านบึงพาด (นิคมราษฎร์สงเคราะห์) 4 16 4
58 073 โรงเรียนบ้านบ่อพระ 2 4 4
59 076 โรงเรียนบ้านปากคลอง 3 11 5
60 078 โรงเรียนบ้านปางวุ้น 23 51 39
61 079 โรงเรียนบ้านปางหมิ่น 0 0 0
62 077 โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ 3 5 5
63 080 โรงเรียนบ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) 2 7 2
64 081 โรงเรียนบ้านป่าแต้ว 7 16 11
65 083 โรงเรียนบ้านผักขวง 1 2 1
66 086 โรงเรียนบ้านฟากบึง 9 22 12
67 087 โรงเรียนบ้านร้องลึก 16 33 24
68 090 โรงเรียนบ้านวังดิน 25 48 38
69 094 โรงเรียนบ้านวังถ้ำ 6 15 9
70 096 โรงเรียนบ้านวังปรากฎ 5 13 9
71 098 โรงเรียนบ้านวังสะโม 1 2 1
72 099 โรงเรียนบ้านวังสำโม 5 11 8
73 095 โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) 10 27 16
74 093 โรงเรียนบ้านวังแดง 1 1 1
75 091 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 21 49 37
76 092 โรงเรียนบ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี) 1 2 1
77 097 โรงเรียนบ้านวังโป่ง 3 8 6
78 101 โรงเรียนบ้านหนองกวาง 2 3 3
79 102 โรงเรียนบ้านหนองป่าไร่ 0 0 0
80 103 โรงเรียนบ้านหนองหิน 1 3 2
81 104 โรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ 3 3 3
82 105 โรงเรียนบ้านหลักร้อย 7 12 10
83 111 โรงเรียนบ้านหัวค่าย 2 21 4
84 112 โรงเรียนบ้านหัวดาน 0 0 0
85 113 โรงเรียนบ้านหัวดุม 0 0 0
86 114 โรงเรียนบ้านหัวหาด 4 5 4
87 115 โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว 5 9 5
88 116 โรงเรียนบ้านหาดทับยา 1 1 1
89 117 โรงเรียนบ้านหาดสองแคว 7 24 14
90 118 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น 7 6 6
91 106 โรงเรียนบ้านห้วยขมิ้น 1 3 2
92 107 โรงเรียนบ้านห้วยฉลอง 2 4 2
93 109 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 4 7 5
94 110 โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก 4 7 5
95 108 โรงเรียนบ้านห้วยใต้ 7 16 11
96 029 โรงเรียนบ้านเขาสัก 0 0 0
97 049 โรงเรียนบ้านเด่นด่าน 2 6 4
98 050 โรงเรียนบ้านเด่นสำโรง 8 17 13
99 051 โรงเรียนบ้านเต่าไหเหนือ 1 3 2
100 071 โรงเรียนบ้านเนินซ่าน 0 0 0
101 120 โรงเรียนบ้านเหล่า 7 16 12
102 119 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา 3 12 6
103 085 โรงเรียนบ้านแพะ 4 9 6
104 100 โรงเรียนบ้านแสนขัน 5 7 5
105 121 โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี 6 8 8
106 122 โรงเรียนบ้านแหลมทอง (ราษฎร์สามัคคี) 2 4 2
107 088 โรงเรียนบ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75 4 10 7
108 072 โรงเรียนบ้านในเมือง 22 51 31
109 123 โรงเรียนบ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์) 6 8 6
110 043 โรงเรียนบ้านไชยมงคล 1 1 1
111 084 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี 0 0 0
112 089 โรงเรียนบ้านไร่ห้วยพี้ 1 3 2
113 124 โรงเรียนประชาชนอุทิศ 0 0 0
114 127 โรงเรียนปางต้นผึ้ง 0 0 0
115 125 โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยา 4 8 6
116 126 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา 20 42 27
117 130 โรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) 7 10 9
118 131 โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 11 52 26
119 134 โรงเรียนมิตรภาพที่ 39 0 0 0
120 198 โรงเรียนม่อนดินแดงวิทยาคม 3 5 5
121 136 โรงเรียนราษฎร์ดำริ 0 0 0
122 137 โรงเรียนราษฎร์อำนวย 4 4 4
123 138 โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ 1 3 2
124 199 โรงเรียนร้องประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์) 4 7 5
125 140 โรงเรียนฤาษีพหลวิทยา 5 10 6
126 142 โรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์ 7 9 9
127 143 โรงเรียนวัดคลองนาพง 3 6 5
128 144 โรงเรียนวัดคุ้งยาง 5 12 7
129 145 โรงเรียนวัดคุ้งวารี 3 6 3
130 147 โรงเรียนวัดช่องลม 2 4 2
131 148 โรงเรียนวัดดงสระแก้ว 7 19 8
132 149 โรงเรียนวัดดอกไม้ 3 6 4
133 150 โรงเรียนวัดดอนสัก 6 16 11
134 151 โรงเรียนวัดดอย 4 13 8
135 152 โรงเรียนวัดดอยแก้ว 2 16 6
136 155 โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี 0 0 0
137 154 โรงเรียนวัดท่าทอง (นิมมานโกวิทยพิทยา) 0 0 0
138 153 โรงเรียนวัดท้องลับแล(ธรรมเนตรโสภณ) 0 0 0
139 156 โรงเรียนวัดนาทะเล 2 5 3
140 157 โรงเรียนวัดน้ำใส 5 10 8
141 158 โรงเรียนวัดบ้านเกาะ 21 47 32
142 159 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 4 6 5
143 200 โรงเรียนวัดผาจักร 4 7 4
144 162 โรงเรียนวัดพญาปันแดน 8 14 9
145 163 โรงเรียนวัดพระฝาง 15 27 19
146 168 โรงเรียนวัดวังกะพี้ (วิเชียรประชานุกูล) 7 16 10
147 169 โรงเรียนวัดวังผักรุง 0 0 0
148 170 โรงเรียนวัดวังยาง 8 21 10
149 171 โรงเรียนวัดวังหมู (นิมมานโกวิท) 0 0 0
150 172 โรงเรียนวัดศรีธาราม 5 11 9
151 173 โรงเรียนวัดสว่าง 5 12 9
152 174 โรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง 4 9 6
153 175 โรงเรียนวัดห้องสูง 6 10 9
154 177 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม 17 28 17
155 146 โรงเรียนวัดเจดีย์ 0 0 0
156 165 โรงเรียนวัดแม่เฉย 14 34 21
157 164 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 3 8 6
158 166 โรงเรียนวัดโรงม้า 5 22 8
159 176 โรงเรียนวัดใหม่ 5 7 7
160 161 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 2 4 2
161 167 โรงเรียนวัดไร่อ้อย 8 55 17
162 178 โรงเรียนศรีอุทิศ 1 3 1
163 179 โรงเรียนศิลปศาสตร์วิทยา 0 0 0
164 180 โรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ 12 29 21
165 182 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 0 0 0
166 183 โรงเรียนสามัคยาราม 4 4 4
167 184 โรงเรียนหนองกลาย (ราษฎร์อุทิศวิทยา) 5 10 9
168 185 โรงเรียนหนองนาเกลือวิทยา 0 0 0
169 187 โรงเรียนหมู่สี่พัฒนา 0 0 0
170 188 โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 11 39 21
171 192 โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง 18 40 30
172 195 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 66 216 104
173 194 โรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) 17 38 29
174 141 โรงเรียนเลอเดชประชานุสรณ์ 0 0 0
175 190 โรงเรียนแหลมนกแก้ว 4 7 6
176 129 โรงเรียนไผ่ใหญ่ (กลุ่มเกษตรกรอุปถัมภ์) 2 3 2
177 139 โรงเรียนไร่อ้อย 1 1 1
178 001 โรงเรียนจรัสศิลป์ 3 7 6
179 132 โรงเรียนภราดานุสรณ์ 5 8 7
180 189 โรงเรียนหวัวเฉียว 12 31 21
181 191 โรงเรียนอนุบาลคริสเตียน 0 0 0
182 193 โรงเรียนอนุบาลดวงใจลูกรัก 0 0 0
183 196 โรงเรียนอุตรดิตถ์คริสเตียน 0 0 0
184 002 โรงเรียนเจริญวิทยา 22 59 38
185 012 โรงเรียนเซนต์แมรี่อุตรดิตถ์ 5 12 8
186 128 โรงเรียนเปี่ยมเมธีวิทยาคาร 0 0 0
187 014 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 11 25 14
188 016 โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ 6 9 6
189 017 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด 6 52 15
190 019 โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา 1 2 2
191 015 โรงเรียนเทศบาลวัดเกษมจิตตาราม 2 6 4
192 018 โรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม 4 4 4
193 197 โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศ 1 3 1
194 020 โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร) 2 4 0
รวม 1180 2796 1788
4584

ผู้ดูแลระบบ นางวณกร มะโน หมายเลขโทรศัพท์ 0931347518 E-mail : Wanakorn91@gmail.com และนายคำรณ จวนอาจ หมายเลขโทรศัพท์ 0882782087
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]