หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 66 42 65.63% 14 21.88% 4 6.25% 4 6.25% 64
2 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 44 25 56.82% 11 25% 5 11.36% 3 6.82% 44
3 โรงเรียนบ้านวังดิน 25 19 76% 6 24% 0 0% 0 0% 25
4 โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน 25 16 66.67% 7 29.17% 1 4.17% 0 0% 24
5 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 23 15 65.22% 8 34.78% 0 0% 0 0% 23
6 โรงเรียนชุมชนบ้านดง 30 15 50% 7 23.33% 5 16.67% 3 10% 30
7 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 21 15 71.43% 3 14.29% 1 4.76% 2 9.52% 21
8 โรงเรียนเจริญวิทยา 22 14 63.64% 8 36.36% 0 0% 0 0% 22
9 โรงเรียนวัดบ้านเกาะ 21 13 61.9% 4 19.05% 4 19.05% 0 0% 21
10 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา 20 13 68.42% 4 21.05% 2 10.53% 0 0% 19
11 โรงเรียนบ้านปางวุ้น 23 12 52.17% 7 30.43% 2 8.7% 2 8.7% 23
12 โรงเรียนบ้านในเมือง 22 12 54.55% 7 31.82% 2 9.09% 1 4.55% 22
13 โรงเรียนนาอินวิทยาคม 16 11 68.75% 4 25% 1 6.25% 0 0% 16
14 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 11 11 100% 0 0% 0 0% 0 0% 11
15 โรงเรียนบ้านท่าสัก 13 10 76.92% 3 23.08% 0 0% 0 0% 13
16 โรงเรียนบ้านร้องลึก 16 8 53.33% 6 40% 1 6.67% 0 0% 15
17 โรงเรียนหวัวเฉียว 12 8 66.67% 2 16.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
18 โรงเรียนวัดแม่เฉย 14 8 57.14% 1 7.14% 2 14.29% 3 21.43% 14
19 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม 17 7 41.18% 7 41.18% 3 17.65% 0 0% 17
20 โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง 18 7 41.18% 6 35.29% 4 23.53% 0 0% 17
21 โรงเรียนวัดพระฝาง 15 7 50% 5 35.71% 2 14.29% 0 0% 14
22 โรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุง 13 7 53.85% 5 38.46% 1 7.69% 0 0% 13
23 โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 11 7 63.64% 3 27.27% 0 0% 1 9.09% 11
24 โรงเรียนบ้านนาอิซาง 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
25 โรงเรียนบ้านนายาง 14 6 42.86% 6 42.86% 2 14.29% 0 0% 14
26 โรงเรียนบ้านชำสอง 15 6 40% 4 26.67% 2 13.33% 3 20% 15
27 โรงเรียนบ้านข่อยสูง 10 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
28 โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 11 6 60% 2 20% 2 20% 0 0% 10
29 โรงเรียนนานกกก 12 6 54.55% 1 9.09% 4 36.36% 0 0% 11
30 โรงเรียนบ้านป่าแต้ว 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
31 โรงเรียนวัดดงสระแก้ว 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
32 โรงเรียนบ้านคลองกล้วย 14 5 35.71% 6 42.86% 3 21.43% 0 0% 14
33 โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา 12 5 41.67% 6 50% 1 8.33% 0 0% 12
34 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 11 5 45.45% 6 54.55% 0 0% 0 0% 11
35 โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ 11 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
36 โรงเรียนบ้านท่าอวน 11 5 45.45% 2 18.18% 4 36.36% 0 0% 11
37 โรงเรียนบ้านฟากบึง 9 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
38 โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) 10 5 50% 1 10% 3 30% 1 10% 10
39 โรงเรียนบ้านหาดสองแคว 7 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
40 โรงเรียนบ้านขุนฝาง 10 5 71.43% 0 0% 0 0% 2 28.57% 7
41 โรงเรียนบ้านวังสำโม 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
42 โรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) 17 4 25% 9 56.25% 3 18.75% 0 0% 16
43 โรงเรียนชุมชนบ้านโคน 15 4 33.33% 6 50% 2 16.67% 0 0% 12
44 โรงเรียนบ้านกองโค 9 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 9
45 โรงเรียนบ้านเด่นสำโรง 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
46 โรงเรียนบ้านเหล่า 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
47 โรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ 12 4 40% 2 20% 3 30% 1 10% 10
48 โรงเรียนวัดพญาปันแดน 8 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
49 โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี 11 4 36.36% 1 9.09% 6 54.55% 0 0% 11
50 โรงเรียนบ้านวังปรากฎ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
51 โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
52 โรงเรียนวัดสว่าง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
53 โรงเรียนบ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
54 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
55 โรงเรียนด่านแม่คำมัน 8 3 37.5% 2 25% 3 37.5% 0 0% 8
56 โรงเรียนบ้านห้วยใต้ 7 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
57 โรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์ 7 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
58 โรงเรียนบ้านขอม 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
59 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น 7 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
60 โรงเรียนวัดโรงม้า 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
61 โรงเรียนเซนต์แมรี่อุตรดิตถ์ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
62 โรงเรียนบ้านหลักร้อย 7 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
63 โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) 8 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
64 โรงเรียนบ้านชำหนึ่ง 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
65 โรงเรียนภราดานุสรณ์ 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
66 โรงเรียนบ้านดอนโพ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
67 โรงเรียนบ้านหัวหาด 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
68 โรงเรียนวัดดอย 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
69 โรงเรียนวัดผาจักร 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
70 โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี 6 3 50% 0 0% 3 50% 0 0% 6
71 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด 6 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
72 โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ 6 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
73 โรงเรียนวัดใหม่ 5 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
74 โรงเรียนจรัสศิลป์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
75 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
76 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
77 โรงเรียนวัดคุ้งวารี 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
78 โรงเรียนวัดไร่อ้อย 8 2 25% 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 8
79 โรงเรียนวัดดอนสัก 6 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
80 โรงเรียนฤาษีพหลวิทยา 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
81 โรงเรียนวัดน้ำใส 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
82 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
83 โรงเรียนร้องประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์) 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
84 โรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
85 โรงเรียนบ้านดารา 6 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
86 โรงเรียนชายเขาวิทยา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
87 โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
88 โรงเรียนบ้านทับใหม่ (ราษฎร์บำรุง) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
89 โรงเรียนม่อนดินแดงวิทยาคม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
90 โรงเรียนวัดศรีธาราม 5 2 40% 0 0% 2 40% 1 20% 5
91 โรงเรียนสามัคยาราม 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
92 โรงเรียนวัดคลองนาพง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
93 โรงเรียนบ้านคลองกะชี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
94 โรงเรียนวัดช่องลม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
95 โรงเรียนเทศบาลวัดเกษมจิตตาราม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
96 โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
97 โรงเรียนวัดวังกะพี้ (วิเชียรประชานุกูล) 7 1 14.29% 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 7
98 โรงเรียนวัดวังยาง 8 1 12.5% 4 50% 3 37.5% 0 0% 8
99 โรงเรียนบ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์) 6 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 6
100 โรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) 7 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
101 โรงเรียนวัดห้องสูง 6 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
102 โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) 10 1 11.11% 3 33.33% 4 44.44% 1 11.11% 9
103 โรงเรียนบ้านแสนขัน 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
104 โรงเรียนบ้านแพะ 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
105 โรงเรียนบ้านงิ้วงาม 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
106 โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
107 โรงเรียนวัดดอกไม้ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
108 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
109 โรงเรียนนาน้อยวิทยา 6 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
110 โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยา 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
111 โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
112 โรงเรียนบ้านวังโป่ง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
113 โรงเรียนบ้านหัวค่าย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
114 โรงเรียนวัดคุ้งยาง 5 1 20% 0 0% 4 80% 0 0% 5
115 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 4 1 25% 0 0% 3 75% 0 0% 4
116 โรงเรียนราษฎร์อำนวย 4 1 25% 0 0% 3 75% 0 0% 4
117 โรงเรียนแหลมนกแก้ว 4 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
118 โรงเรียนบ้านปากคลอง 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
119 โรงเรียนบ้านชำผักหนาม 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
120 โรงเรียนบ้านคลองละวาน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
121 โรงเรียนบ้านบ่อพระ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
122 โรงเรียนวัดดอยแก้ว 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
123 โรงเรียนวัดนาทะเล 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
124 โรงเรียนบ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
125 โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
126 โรงเรียนบ้านชำตก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
127 โรงเรียนบ้านชำทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
128 โรงเรียนบ้านดงช้างดี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
129 โรงเรียนบ้านหนองหิน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
130 โรงเรียนบ้านห้วยขมิ้น 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
131 โรงเรียนบ้านไร่ห้วยพี้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
132 โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
133 โรงเรียนบ้านวังถ้ำ 6 0 0% 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 6
134 โรงเรียนบ้านน้ำหมีใหญ่ 6 0 0% 4 80% 1 20% 0 0% 5
135 โรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม 4 0 0% 4 100% 0 0% 0 0% 4
136 โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
137 โรงเรียนหนองกลาย (ราษฎร์อุทิศวิทยา) 5 0 0% 2 40% 3 60% 0 0% 5
138 โรงเรียนบ้านท้ายน้ำ 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
139 โรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
140 โรงเรียนบ้านเด่นด่าน 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
141 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
142 โรงเรียนบ้านบึงพาด (นิคมราษฎร์สงเคราะห์) 4 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
143 โรงเรียนไผ่ใหญ่ (กลุ่มเกษตรกรอุปถัมภ์) 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
144 โรงเรียนบ้านน้ำไผ่ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
145 โรงเรียนบ้านวังแดง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
146 โรงเรียนบ้านหาดทับยา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
147 โรงเรียนบ้านเต่าไหเหนือ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
148 โรงเรียนบ้านไชยมงคล 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
149 โรงเรียนศรีอุทิศ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
150 โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
151 โรงเรียนไร่อ้อย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
152 โรงเรียนบ้านท่ามะปราง 3 0 0% 0 0% 3 100% 0 0% 3
153 โรงเรียนบ้านหนองกวาง 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
154 โรงเรียนบ้านห้วยฉลอง 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
155 โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
156 โรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถิน 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
157 โรงเรียนบ้านผักขวง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
158 โรงเรียนบ้านวังสะโม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
159 โรงเรียนบ้านแหลมทอง (ราษฎร์สามัคคี) 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
160 โรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
161 โรงเรียนบ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี) 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
162 โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ผู้ดูแลระบบ นางวณกร มะโน หมายเลขโทรศัพท์ 0931347518 E-mail : Wanakorn91@gmail.com และนายคำรณ จวนอาจ หมายเลขโทรศัพท์ 0882782087
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]