หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ นายสุนทร อองกุลนะ , นายจักรกฤช แก้วสุข  
2 สนามกีฬาหมอนไม้ จังหวัดอุตรดิตถ์ นางปานทอง ปัญญาเดช,นางศิรินันท์ ศรีพุทธโชติ  
3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  
4 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม นางผกามาศ อิ่มประยูร  
5 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 1 นายปรีชา สุขเกษม  
6 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2  

ผู้ดูแลระบบ นางวณกร มะโน หมายเลขโทรศัพท์ 0931347518 E-mail : Wanakorn91@gmail.com และนายคำรณ จวนอาจ หมายเลขโทรศัพท์ 0882782087
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]