สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุทัยธานี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลวัดหนองขุนชาติ 13 3 3 19 22 2 1 0 25
2 วัดทัพหมัน 11 6 9 26 32 7 0 1 39
3 บ้านโกรกลึก 9 5 2 16 19 8 1 0 28
4 บ้านห้วยเปล้า 6 8 3 17 20 5 1 2 26
5 วัดเขาพระยาสังฆาราม 6 1 2 9 9 2 0 0 11
6 อนุบาลลานสัก 5 6 4 15 15 1 0 0 16
7 บ้านท่าชะอม 5 5 3 13 15 7 1 2 23
8 บ้านหนองฝาง 5 2 6 13 13 6 1 0 20
9 วัดหนองบัว 5 2 0 7 7 1 1 0 9
10 วัดทุ่งหลวง 4 3 0 7 6 1 0 0 7
11 บ้านหูช้าง 3 3 1 7 9 6 2 2 17
12 ชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 3 1 0 4 10 2 1 0 13
13 บ้านอีมาดอีทราย 3 0 2 5 6 8 0 3 14
14 วัดทัพหลวง 3 0 1 4 6 4 1 0 11
15 บ้านป่าอ้อ 2 3 1 6 10 3 3 0 16
16 บ้านโป่งสามสิบ 2 2 0 4 6 3 0 2 9
17 ชุมชนบ้านทุ่งนางาม 2 1 2 5 9 3 2 0 14
18 ทองประสาทเวทย์ 2 1 1 4 8 3 3 1 14
19 วัดสะนำ 2 1 0 3 4 1 2 0 7
20 บ้านตลิ่งสูง 2 1 0 3 3 1 0 0 4
21 บ้านหนองจอก 2 0 1 3 3 3 0 1 6
22 อนุบาลบ้านไร่ 1 5 0 6 10 4 2 0 16
23 บ้านเขาวง 1 3 2 6 11 3 0 0 14
24 บ้านน้ำรอบ 1 3 1 5 8 4 2 0 14
25 บ้านประดาหัก 1 2 4 7 8 5 0 0 13
26 อนุบาลรัศมี 1 1 1 3 6 4 1 1 11
27 บ้านทุ่งสามแท่ง 1 1 1 3 4 4 1 2 9
28 บ้านทุ่งนาสวน 1 1 1 3 4 0 0 0 4
29 อนุบาลห้วยคต 1 1 0 2 4 1 0 1 5
30 บ้านใหม่หนองแก 1 1 0 2 2 1 0 0 3
31 บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 1 0 3 4 4 3 3 1 10
32 บ้านหนองมะสัง 1 0 2 3 4 4 3 0 11
33 บ้านหนองไม้แก่น 1 0 1 2 2 0 0 0 2
34 วัดหนองยาง 1 0 1 2 2 0 0 0 2
35 รัตนโกสินทร์ ๒ 1 0 1 2 1 1 1 1 3
36 บ้านหนองกระทุ่ม 1 0 0 1 5 4 4 1 13
37 บ้านห้วยป่าปก 1 0 0 1 3 1 0 0 4
38 บ้านจัน 1 0 0 1 2 5 0 0 7
39 บ้านหนองผักกาด 1 0 0 1 1 2 2 0 5
40 ชุมชนบ้านประดู่ยืน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
41 วัดห้วยพระจันทร์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
42 วัดปทุมทอง 1 0 0 1 0 1 0 0 1
43 บ้านเขาน้ำโจน 0 3 0 3 3 2 0 0 5
44 ห้วยขาแข้งวิทยาคม 0 2 2 4 11 6 0 2 17
45 บ้านน้ำพุ 0 2 0 2 4 8 1 2 13
46 บ้านปางไม้ไผ่ 0 1 2 3 4 0 0 0 4
47 บ้านหนองลันราษฎร์บำรุง 0 1 2 3 3 4 1 0 8
48 บ้านกลาง 0 1 2 3 3 4 0 2 7
49 บ้านหินโหง่น 0 1 2 3 2 3 1 0 6
50 บ้านลานคา 0 1 1 2 3 1 0 0 4
51 บ้านคลองชะนี 0 1 1 2 2 2 0 0 4
52 บ้านเขาลูกโล่ 0 1 1 2 0 6 5 0 11
53 บ้านเขาน้อย 0 1 0 1 3 0 0 0 3
54 บ้านเพชรน้ำผึ้ง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
55 วัดหนองมะกอก 0 1 0 1 1 3 0 2 4
56 บ้านคลองโป่ง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
57 บ้านหนองผักแพว 0 1 0 1 1 0 0 0 1
58 วัดเทพนิมิต 0 1 0 1 1 0 0 0 1
59 วัดห้วยขานาง 0 1 0 1 0 2 0 1 2
60 วัดห้วยแห้ง 0 0 2 2 6 3 3 1 12
61 บ้านใหม่คลองเคียน 0 0 2 2 0 2 1 1 3
62 ชุมชนบ้านทุ่งนา 0 0 1 1 3 4 3 1 10
63 บ้านป่าเลา 0 0 1 1 2 3 0 0 5
64 บ้านนาไร่เดียว 0 0 1 1 2 1 1 0 4
65 บ้านดง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
66 บ้านคลองหวาย 0 0 1 1 1 2 1 0 4
67 บ้านบ่อทับใต้ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
68 บ้านวังหิน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
69 บ้านเขากวางทอง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
70 บ้านเจ้าวัด 0 0 1 1 1 0 0 0 1
71 บ้านล่อมเสือโฮก 0 0 1 1 0 2 0 0 2
72 บ้านห้วยโศก 0 0 0 0 3 0 0 0 3
73 บ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
74 บ้านสมอทอง 0 0 0 0 1 3 3 2 7
75 วัดทองหลาง 0 0 0 0 1 3 0 0 4
76 บ้านคลองแห้งวิทยา 0 0 0 0 1 2 2 0 5
77 บ้านหนองบ่มกล้วย 0 0 0 0 1 2 1 0 4
78 บ้านเนินสาธารณ์ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
79 บ้านดงประดาพระ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
80 บ้านใหม่คลองอังวะ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
81 บ้านทุ่งน้อย 0 0 0 0 1 0 2 0 3
82 บ้านวังพง 0 0 0 0 1 0 1 1 2
83 บ้านบุ่ง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
84 บ้านคลองตะขาบ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
85 บ้านบุ่งฝาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
86 บ้านพุต่อ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
87 บ้านหน้าฝายบึงตาโพ 0 0 0 0 0 5 0 0 5
88 ชุมชนบ้านหนองงาแซง 0 0 0 0 0 3 0 1 3
89 วัดเขาฆ้องชัย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
90 วัดพุ่มบำเพ็ญธรรม 0 0 0 0 0 1 1 1 2
91 บ้านห้วยบง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
92 บ้านน้ำวิ่ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
93 สีฟ้าพัฒนวิทย์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
94 บ้านเนินมะค่า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
95 ไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
96 บ้านร่องมะดูก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
97 บ้านหนองจิกยาว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
98 บ้านเนินพยอม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 116 93 86 295 397 212 71 40 680