หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนจตุพรพิทยา 0 0 0
2 003 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา 14 24 20
3 002 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม 15 45 19
4 004 โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน 3 8 6
5 006 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองงาแซง 4 9 4
6 005 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 18 53 35
7 007 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณบรรพต 0 0 0
8 008 โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 15 35 15
9 010 โรงเรียนบ้านกลาง 15 21 19
10 017 โรงเรียนบ้านคลองชะนี 4 12 6
11 018 โรงเรียนบ้านคลองตะขาบ 1 3 2
12 020 โรงเรียนบ้านคลองหวาย 5 10 5
13 021 โรงเรียนบ้านคลองแห้งวิทยา 5 15 8
14 019 โรงเรียนบ้านคลองโป่ง 2 11 4
15 022 โรงเรียนบ้านงิ้วงาม 0 0 0
16 023 โรงเรียนบ้านจัน 9 12 10
17 025 โรงเรียนบ้านซับสุราษฎร์ 0 0 0
18 027 โรงเรียนบ้านดง 2 6 4
19 026 โรงเรียนบ้านดงประดาพระ 4 8 4
20 028 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง 7 11 10
21 029 โรงเรียนบ้านตะกรุด 0 0 0
22 030 โรงเรียนบ้านทัพยายปอน 0 0 0
23 033 โรงเรียนบ้านทุ่งนาสวน 4 4 4
24 032 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 3 5 3
25 034 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 14 23 15
26 035 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 0 0 0
27 031 โรงเรียนบ้านท่าชะอม 28 107 53
28 036 โรงเรียนบ้านนาทุ่งเชือก 0 0 0
29 037 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 9 27 18
30 039 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 15 45 29
31 038 โรงเรียนบ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์ 3 10 3
32 040 โรงเรียนบ้านน้ำรอบ 15 31 24
33 041 โรงเรียนบ้านน้ำวิ่ง 2 8 3
34 047 โรงเรียนบ้านบุ่ง 2 5 2
35 046 โรงเรียนบ้านบุ่งกะเซอร์ 0 0 0
36 048 โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง 1 1 1
37 049 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 17 28 20
38 045 โรงเรียนบ้านบ่อทับใต้ 1 3 1
39 050 โรงเรียนบ้านประดาหัก 16 23 16
40 051 โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่ 4 15 4
41 053 โรงเรียนบ้านป่าอ้อ 18 32 25
42 052 โรงเรียนบ้านป่าเลา 5 13 9
43 056 โรงเรียนบ้านพุต่อ 2 4 3
44 057 โรงเรียนบ้านพุบอน 0 0 0
45 059 โรงเรียนบ้านร่องตาที 2 9 5
46 060 โรงเรียนบ้านร่องมะดูก 1 2 1
47 062 โรงเรียนบ้านลานคา 5 35 5
48 061 โรงเรียนบ้านล่อมเสือโฮก 2 6 2
49 063 โรงเรียนบ้านวังตอสามัคคี 0 0 0
50 064 โรงเรียนบ้านวังผาลาด 0 0 0
51 065 โรงเรียนบ้านวังพง 3 6 5
52 066 โรงเรียนบ้านวังหิน 1 1 1
53 067 โรงเรียนบ้านศาลาคลอง 0 0 0
54 068 โรงเรียนบ้านสมอทอง 13 27 21
55 069 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 22 46 33
56 071 โรงเรียนบ้านหนองจอก 9 19 13
57 072 โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว 2 5 2
58 073 โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย 5 16 6
59 074 โรงเรียนบ้านหนองผักกาด 5 15 6
60 075 โรงเรียนบ้านหนองผักแพว 1 3 2
61 076 โรงเรียนบ้านหนองฝาง 25 49 32
62 078 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 14 28 19
63 077 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 0 0 0
64 080 โรงเรียนบ้านหนองลันราษฎร์บำรุง 8 18 13
65 081 โรงเรียนบ้านหนองอาสา 0 0 0
66 070 โรงเรียนบ้านหนองแกเชียงราย 0 0 0
67 079 โรงเรียนบ้านหนองไม้แก่น 2 9 2
68 082 โรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพ 5 19 5
69 090 โรงเรียนบ้านหินงามสามัคคี 0 0 0
70 091 โรงเรียนบ้านหินตุ้ม 0 0 0
71 092 โรงเรียนบ้านหินโหง่น 6 11 9
72 093 โรงเรียนบ้านหูช้าง 25 107 52
73 083 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 0 0 0
74 084 โรงเรียนบ้านห้วยบง 2 6 4
75 085 โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก 4 4 4
76 088 โรงเรียนบ้านห้วยพลู 0 0 0
77 086 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 30 74 42
78 089 โรงเรียนบ้านห้วยโศก 4 10 6
79 087 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย 0 0 0
80 098 โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย 23 43 37
81 012 โรงเรียนบ้านเขากวางทอง 1 3 1
82 013 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 3 3 3
83 014 โรงเรียนบ้านเขาน้ำโจน 5 14 5
84 015 โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ 12 37 22
85 016 โรงเรียนบ้านเขาวง 22 73 38
86 024 โรงเรียนบ้านเจ้าวัด 2 2 2
87 042 โรงเรียนบ้านเนินพยอม 1 2 2
88 043 โรงเรียนบ้านเนินมะค่า 1 2 1
89 044 โรงเรียนบ้านเนินสาธารณ์ 3 6 5
90 058 โรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้ง 3 8 6
91 011 โรงเรียนบ้านโกรกลึก 35 77 54
92 054 โรงเรียนบ้านโป่งข่อย 0 0 0
93 055 โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ 12 34 18
94 095 โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ 2 4 2
95 094 โรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียน 7 13 10
96 096 โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น 0 0 0
97 097 โรงเรียนบ้านใหม่หนองแก 3 7 5
98 099 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๒ 4 10 5
99 103 โรงเรียนวัดทองหลาง 6 8 5
100 104 โรงเรียนวัดทัพคล้าย 0 0 0
101 105 โรงเรียนวัดทัพหมัน 45 92 69
102 106 โรงเรียนวัดทัพหลวง 14 32 15
103 107 โรงเรียนวัดทัพหลวง สาขาบ้านป่าอูสามัคคี 0 0 0
104 109 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 7 17 12
105 108 โรงเรียนวัดทุ่งโพ 0 0 0
106 111 โรงเรียนวัดปทุมทอง 2 5 2
107 112 โรงเรียนวัดป่าช้า 0 0 0
108 113 โรงเรียนวัดผาทั่ง 0 0 0
109 114 โรงเรียนวัดพุ่มบำเพ็ญธรรม 3 7 3
110 115 โรงเรียนวัดสะนำ 7 21 14
111 117 โรงเรียนวัดหนองบัว 13 34 20
112 118 โรงเรียนวัดหนองมะกอก 7 13 12
113 119 โรงเรียนวัดหนองยาง 2 4 2
114 116 โรงเรียนวัดหนองเต่า 1 1 1
115 123 โรงเรียนวัดหัวเมือง 0 0 0
116 120 โรงเรียนวัดห้วยขานาง 4 13 4
117 121 โรงเรียนวัดห้วยพระจันทร์ 1 3 2
118 122 โรงเรียนวัดห้วยแห้ง 15 24 16
119 100 โรงเรียนวัดเขาฆ้องชัย 2 4 4
120 101 โรงเรียนวัดเขาผาแรต 0 0 0
121 102 โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม 12 21 15
122 110 โรงเรียนวัดเทพนิมิต 1 3 2
123 124 โรงเรียนสง่ารวมราษฎร์ 0 0 0
124 125 โรงเรียนสีฟ้าพัฒนวิทย์ 2 3 3
125 126 โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม 22 41 29
126 127 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 21 41 34
127 128 โรงเรียนอนุบาลรัศมี 12 21 16
128 129 โรงเรียนอนุบาลลานสัก 16 60 30
129 130 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 26 91 44
130 131 โรงเรียนอนุบาลศรีลานสัก 0 0 0
131 132 โรงเรียนอนุบาลสีฟ้า 0 0 0
132 133 โรงเรียนอนุบาลห้วยคต 8 21 15
133 009 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี) 1 10 3
รวม 867 2120 1282
3402

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายเอกวัชร จันทร โทร 0831620225
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]