หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. อุทัยธานี เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดทัพหมัน 45 36 80% 8 17.78% 0 0% 1 2.22% 45
2 โรงเรียนบ้านโกรกลึก 35 23 71.88% 8 25% 1 3.13% 0 0% 32
3 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 30 22 73.33% 5 16.67% 1 3.33% 2 6.67% 30
4 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 26 22 88% 2 8% 1 4% 0 0% 25
5 โรงเรียนบ้านท่าชะอม 28 15 57.69% 7 26.92% 2 7.69% 2 7.69% 26
6 โรงเรียนอนุบาลลานสัก 16 15 93.75% 1 6.25% 0 0% 0 0% 16
7 โรงเรียนบ้านเขาวง 22 14 66.67% 6 28.57% 0 0% 1 4.76% 21
8 โรงเรียนบ้านหนองฝาง 25 13 61.9% 7 33.33% 1 4.76% 0 0% 21
9 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 21 13 68.42% 4 21.05% 2 10.53% 0 0% 19
10 โรงเรียนบ้านหูช้าง 25 12 48% 9 36% 2 8% 2 8% 25
11 โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม 22 11 57.89% 6 31.58% 0 0% 2 10.53% 19
12 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 18 11 68.75% 3 18.75% 2 12.5% 0 0% 16
13 โรงเรียนบ้านประดาหัก 16 10 66.67% 5 33.33% 0 0% 0 0% 15
14 โรงเรียนบ้านป่าอ้อ 18 10 62.5% 3 18.75% 3 18.75% 0 0% 16
15 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 17 9 52.94% 4 23.53% 3 17.65% 1 5.88% 17
16 โรงเรียนบ้านน้ำรอบ 15 9 60% 4 26.67% 2 13.33% 0 0% 15
17 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม 15 9 64.29% 3 21.43% 2 14.29% 0 0% 14
18 โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม 12 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
19 โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 15 8 53.33% 3 20% 3 20% 1 6.67% 15
20 โรงเรียนวัดทัพหลวง 14 7 53.85% 5 38.46% 1 7.69% 0 0% 13
21 โรงเรียนวัดห้วยแห้ง 15 7 50% 3 21.43% 3 21.43% 1 7.14% 14
22 โรงเรียนวัดหนองบัว 13 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
23 โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย 23 6 35.29% 8 47.06% 0 0% 3 17.65% 17
24 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 22 6 37.5% 5 31.25% 4 25% 1 6.25% 16
25 โรงเรียนอนุบาลรัศมี 12 6 50% 4 33.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
26 โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ 12 6 54.55% 3 27.27% 0 0% 2 18.18% 11
27 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
28 โรงเรียนอนุบาลห้วยคต 8 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
29 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 15 4 26.67% 8 53.33% 1 6.67% 2 13.33% 15
30 โรงเรียนบ้านกลาง 15 4 28.57% 8 57.14% 0 0% 2 14.29% 14
31 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 14 4 33.33% 5 41.67% 3 25% 0 0% 12
32 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 14 4 36.36% 4 36.36% 1 9.09% 2 18.18% 11
33 โรงเรียนบ้านหนองจอก 9 4 44.44% 4 44.44% 0 0% 1 11.11% 9
34 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 9 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
35 โรงเรียนวัดสะนำ 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
36 โรงเรียนบ้านทุ่งนาสวน 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
37 โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
38 โรงเรียนบ้านห้วยโศก 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
39 โรงเรียนบ้านสมอทอง 13 3 25% 4 33.33% 3 25% 2 16.67% 12
40 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา 14 3 27.27% 4 36.36% 3 27.27% 1 9.09% 11
41 โรงเรียนบ้านหนองลันราษฎร์บำรุง 8 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
42 โรงเรียนบ้านเขาน้ำโจน 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
43 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง 7 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
44 โรงเรียนบ้านลานคา 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
45 โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
46 โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
47 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
48 โรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้ง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
49 โรงเรียนบ้านจัน 9 2 28.57% 5 71.43% 0 0% 0 0% 7
50 โรงเรียนบ้านหินโหง่น 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
51 โรงเรียนวัดหนองมะกอก 7 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 2 28.57% 7
52 โรงเรียนบ้านป่าเลา 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
53 โรงเรียนบ้านคลองชะนี 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
54 โรงเรียนบ้านดงประดาพระ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
55 โรงเรียนบ้านใหม่หนองแก 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
56 โรงเรียนบ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
57 โรงเรียนบ้านคลองโป่ง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
58 โรงเรียนบ้านดง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
59 โรงเรียนบ้านพุต่อ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
60 โรงเรียนบ้านหนองไม้แก่น 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
61 โรงเรียนบ้านเจ้าวัด 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
62 โรงเรียนวัดหนองยาง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
63 โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ 12 1 8.33% 6 50% 5 41.67% 0 0% 12
64 โรงเรียนวัดทองหลาง 6 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
65 โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
66 โรงเรียนบ้านคลองแห้งวิทยา 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
67 โรงเรียนบ้านหนองผักกาด 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
68 โรงเรียนบ้านคลองหวาย 5 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
69 โรงเรียนวัดห้วยขานาง 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
70 โรงเรียนบ้านเนินสาธารณ์ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
71 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๒ 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
72 โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
73 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
74 โรงเรียนบ้านวังพง 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
75 โรงเรียนบ้านบุ่ง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
76 โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
77 โรงเรียนบ้านร่องตาที 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
78 โรงเรียนบ้านคลองตะขาบ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
79 โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
80 โรงเรียนบ้านบ่อทับใต้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
81 โรงเรียนบ้านวังหิน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
82 โรงเรียนบ้านหนองผักแพว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
83 โรงเรียนบ้านเขากวางทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
84 โรงเรียนวัดห้วยพระจันทร์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
85 โรงเรียนวัดเทพนิมิต 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
86 โรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพ 5 0 0% 5 100% 0 0% 0 0% 5
87 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองงาแซง 4 0 0% 3 75% 0 0% 1 25% 4
88 โรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียน 7 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
89 โรงเรียนบ้านล่อมเสือโฮก 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
90 โรงเรียนวัดเขาฆ้องชัย 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
91 โรงเรียนวัดพุ่มบำเพ็ญธรรม 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
92 โรงเรียนบ้านห้วยบง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
93 โรงเรียนบ้านน้ำวิ่ง 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
94 โรงเรียนวัดปทุมทอง 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
95 โรงเรียนสีฟ้าพัฒนวิทย์ 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
96 โรงเรียนบ้านเนินมะค่า 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
97 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
98 โรงเรียนบ้านร่องมะดูก 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
99 โรงเรียนวัดหนองเต่า 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
100 โรงเรียนบ้านเนินพยอม 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายเอกวัชร จันทร โทร 0831620225
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]