หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ศน.อนุสรณ์ อุ้ยสิงห์   0818863736
2 โรงเรียนบ้านเนินสาธารณ์ นายวิเชียร จันทร   0959589995
3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา ศน.ธนพร ศรีษะเกตุ   0817408165
4 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ นายวิเชียร จันทร   0959589995

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายเอกวัชร จันทร โทร 0831620225
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]