กำหนดการพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ระดับเขตพื้นที่
กำหนดเปิดงานในวันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา
เวลา ๐๘.๕๐ น. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ประธานถึงบริเวณงาน
เวลา ๐๙.๐๐ น. การแสดงเปิดงานชุด "มรดกทางวัฒนธรรมและอาชีพประทีปแห่งไทย"
เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอำเภอหนองขาหย่างกล่าวต้อนรับประธานในพิธี, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ กล่าวรายงาน
เวลา ๐๙.๔๐ น. ประธานในพิธีเปิดงาน
เวลา ๑๐.๐๐ น. เริ่มการแข่งขัน บวิเวณเวที่กลาง ส่วนกิจกรรมอื่นๆ ดำเนินการตามตารางการแข่งขัน 
              
วันเสาร์ ที่ 26 กันยายน 2558 เวลา 10:05 น.