ประกาศสนามแข่งขันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
สนามแข่งขันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี แจ้งว่าในวันแข่งขันได้จัดบริการจำหน่าย อาหาร เครื่องดื่ม สำหรับนักเรียนและครูที่เข้าร่วมแข่งขัน
วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 11:26 น.