เปิดระบบพิมพ์บัตรประจำตัว
เปิดระบบให้โรงเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน โรงเรียนสามารถดำเนินการได้แล้ว 
วันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน 2558 เวลา 17:03 น.