การเพิ่มรูปนักเรียนในบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ลงทะเบียนแล้วสามารถเพิ่มรูปนักเรียนในบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันได้เลยนะครับ ที่เมนูเพิ่มรูปในบัตรประจำตัว

วันอังคาร ที่ 01 กันยายน 2558 เวลา 16:06 น.