การกำหนดเกณฑ์การประกวดระดับเขต

สพป.อุทัยธานี เขต ๑ กำหนดให้ใช้เกณฑ์การแข่งขันระดับชาติ ที่ประกาศล่าสุด ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นเกณฑ์การแข่งขันระดับเขต

วันจันทร์ ที่ 31 สิงหาคม 2558 เวลา 12:01 น.