สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุทัยธานี เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านวังเตย 19 1 1 2 21
2 บ้านวังเกษตร 18 1 0 0 19
3 บ้านโป่งเก้ง 17 7 2 3 26
4 บ้านหนองสมบูรณ์ 17 3 2 1 22
5 บ้านทุ่งมน 16 4 2 1 22
6 เทศบาลวัดหลวงราชาวาส 12 6 0 0 18
7 อนุบาลเมืองอุทัยธานี 12 0 1 2 13
8 บ้านคลองข่อย 11 0 0 0 11
9 บ้านหนองแว่น 10 1 0 0 11
10 บ้านหนองตะเคียน 9 7 3 1 19
11 อนุบาลสว่างอารมณ์ 9 4 2 1 15
12 บ้านสวนขวัญ 9 4 2 0 15
13 อนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 8 8 3 0 19
14 บ้านปากดง 8 0 0 1 8
15 วัดเขาหินเทิน 7 4 1 1 12
16 บ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗ 7 1 3 3 11
17 บ้านสระนารายณ์ 7 1 2 0 10
18 บ้านหนองเมน 7 0 0 0 7
19 อนุศิษย์วิทยา ๓ 6 1 0 0 7
20 พิทักษ์ศิษย์วิทยา 5 3 1 0 9
21 ชุมชนบ้านโคกหม้อ 5 2 1 0 8
22 บ้านหนองหญ้าปล้อง 4 7 1 2 12
23 วัดท่าโพ 4 5 1 0 10
24 บ้านเกาะเทโพ 4 3 0 0 7
25 บ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์) 4 2 1 2 7
26 วัดหนองแฟบ 4 2 1 1 7
27 อนุบาลหนองขาหย่าง 4 2 0 1 6
28 บ้านหนองขุย(นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) 4 1 2 1 7
29 วัดเนื้อร้อน 4 1 1 0 6
30 ชุมชนบ้านทุ่งสงบ 4 0 1 0 5
31 บ้านหนองแห้ว 4 0 0 0 4
32 ชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 3 2 0 1 5
33 เทศบาลวัดธรรมโศภิต 3 2 0 1 5
34 วัดเขาปฐวี 3 2 0 0 5
35 อนุบาลวัดหนองเต่า 3 1 1 1 5
36 บ้านดงยางใต้ 3 1 0 0 4
37 ชุมชนวัดท่าซุง (เลิศ_สินอุปถัมภ์) 3 1 0 0 4
38 วัดโนนเหล็ก 3 0 2 1 5
39 วัดหนองระแหงเหนือ 3 0 1 1 4
40 บ้านหนองชุมเห็ด 3 0 0 1 3
41 วัดบุญลือ (อุเทสประชาสรรค์) 3 0 0 1 3
42 วัดอัมพวัน (ประชาชนูทิศ) 3 0 0 0 3
43 วัดตลุกดู่ 3 0 0 0 3
44 บ้านหนองโพธิ์ 2 4 0 0 6
45 บ้านบ่อยาง 2 3 2 1 7
46 อนุศิษย์วิทยา ๔ 2 2 1 0 5
47 วัดหนองตางู 2 2 0 1 4
48 วัดดอนหวาย 2 2 0 0 4
49 บ้านเขาผาลาด 2 1 0 2 3
50 เทศบาลวัดอมฤตวารี 2 0 0 1 2
51 บ้านคอดยาง 2 0 0 0 2
52 วัดทุ่งพึ่ง 2 0 0 0 2
53 บ้านหนองรัก 2 0 0 0 2
54 วัดทุ่งนาไทย 2 0 0 0 2
55 บ้านเนินก้าว 1 1 0 0 2
56 บ้านหนองกี่ 1 0 0 2 1
57 วัดหนองสระ 1 0 0 1 1
58 บ้านเนินตูม 1 0 0 1 1
59 วัดดงแขวน 1 0 0 0 1
60 วัดหนองแก 1 0 0 0 1
61 วัดวังบุญ 1 0 0 0 1
62 วัดจักษา 1 0 0 0 1
63 วัดหนองเขื่อน 1 0 0 0 1
64 วัดอุโปสถาราม 0 2 0 0 2
65 ชุมชนวัดดงขวาง 0 1 1 0 2
66 บ้านหนองเข้ 0 1 1 0 2
67 บ้านหนองแขวนกูบ 0 1 0 0 1
68 บ้านท่าซุง 0 1 0 0 1
69 วัดวังสาริกา 0 1 0 0 1
70 วัดสะพานหิน 0 1 0 0 1
71 วัดหนองเรือโกลน 0 1 0 0 1
72 วัดหาดทนง 0 1 0 0 1
73 อนุบาลรจนา 0 0 1 0 1
74 วัดตานาด 0 0 0 1 0
รวม 326 115 44 40 525