หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ 8 20 15
2 001 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ 8 52 17
3 003 โรงเรียนชุมชนวัดดงขวาง 2 2 2
4 004 โรงเรียนชุมชนวัดท่าซุง (เลิศ_สินอุปถัมภ์) 4 11 6
5 010 โรงเรียนบ้านคลองข่อย 11 21 16
6 011 โรงเรียนบ้านคอดยาง 2 16 5
7 012 โรงเรียนบ้านดงยางใต้ 4 23 9
8 015 โรงเรียนบ้านทุ่งมน 23 74 43
9 013 โรงเรียนบ้านท่าซุง 1 2 1
10 014 โรงเรียนบ้านท่าดาน 0 0 0
11 019 โรงเรียนบ้านบ่อยาง 8 19 9
12 020 โรงเรียนบ้านปากดง 9 12 11
13 022 โรงเรียนบ้านภูมิธรรม 0 0 0
14 023 โรงเรียนบ้านวังเกษตร 21 51 37
15 025 โรงเรียนบ้านวังเตย 28 53 41
16 024 โรงเรียนบ้านวังเตย สาขาบ้านสาลี 0 0 0
17 027 โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ 10 21 10
18 026 โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ สาขาบ้านหนองตะคลอง 0 0 0
19 028 โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 21 57 37
20 029 โรงเรียนบ้านหนองกี่ 3 7 4
21 030 โรงเรียนบ้านหนองขุย(นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) 9 19 14
22 033 โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว 0 0 0
23 034 โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด 4 11 5
24 035 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 21 38 30
25 039 โรงเรียนบ้านหนองยายดา 0 0 0
26 040 โรงเรียนบ้านหนองรัก 2 6 4
27 042 โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 23 58 40
28 043 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 15 35 24
29 031 โรงเรียนบ้านหนองเข้ 2 3 2
30 038 โรงเรียนบ้านหนองเมน 7 16 10
31 032 โรงเรียนบ้านหนองแขวนกูบ 1 6 1
32 041 โรงเรียนบ้านหนองแว่น 11 21 16
33 044 โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 6 11 9
34 037 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 6 10 9
35 036 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 0 0 0
36 045 โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗ 14 39 26
37 046 โรงเรียนบ้านหัวดง 0 0 0
38 006 โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ 8 20 14
39 007 โรงเรียนบ้านเขาทองหลาง 0 0 0
40 009 โรงเรียนบ้านเขาผาลาด 5 11 7
41 016 โรงเรียนบ้านเนินก้าว 2 2 2
42 018 โรงเรียนบ้านเนินตูม 2 4 2
43 017 โรงเรียนบ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์) 9 23 13
44 021 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 31 72 54
45 051 โรงเรียนวัดจักษา 1 3 1
46 053 โรงเรียนวัดดงพิกุล 0 0 0
47 052 โรงเรียนวัดดงแขวน 1 3 2
48 054 โรงเรียนวัดดอนกลอย 0 0 0
49 055 โรงเรียนวัดดอนหวาย 7 14 9
50 056 โรงเรียนวัดตลุกดู่ 4 12 6
51 057 โรงเรียนวัดตานาด 1 2 1
52 060 โรงเรียนวัดทุ่งนาไทย 2 2 2
53 061 โรงเรียนวัดทุ่งปาจาน 0 0 0
54 062 โรงเรียนวัดทุ่งพึ่ง 2 2 2
55 059 โรงเรียนวัดท่ามะขามป้อม 0 0 0
56 058 โรงเรียนวัดท่าโพ 13 23 20
57 065 โรงเรียนวัดบุญลือ (อุเทสประชาสรรค์) 4 9 4
58 066 โรงเรียนวัดบุญลือ สาขาวัดเขาพะแวง 0 0 0
59 067 โรงเรียนวัดวังบุญ 3 7 3
60 068 โรงเรียนวัดวังสาริกา 1 2 2
61 069 โรงเรียนวัดสะพานหิน 1 6 1
62 070 โรงเรียนวัดสังกัสรัตนคีรี 1 1 1
63 073 โรงเรียนวัดหนองตางู 6 14 6
64 076 โรงเรียนวัดหนองพังค่า (ประชานุกูล) 0 0 0
65 078 โรงเรียนวัดหนองระแหงเหนือ 5 7 5
66 080 โรงเรียนวัดหนองสระ 2 8 5
67 081 โรงเรียนวัดหนองสลิด 0 0 0
68 072 โรงเรียนวัดหนองเขื่อน 1 2 1
69 079 โรงเรียนวัดหนองเรือโกลน 1 2 2
70 071 โรงเรียนวัดหนองแก 2 6 4
71 077 โรงเรียนวัดหนองแฟบ 8 16 9
72 083 โรงเรียนวัดหาดทนง 1 3 2
73 084 โรงเรียนวัดอัมพวัน (ประชาชนูทิศ) 3 9 3
74 085 โรงเรียนวัดอุโปสถาราม 2 4 2
75 048 โรงเรียนวัดเขาดาวเรือง 0 0 0
76 049 โรงเรียนวัดเขาปฐวี 5 7 5
77 050 โรงเรียนวัดเขาหินเทิน 13 21 17
78 063 โรงเรียนวัดเนื้อร้อน 9 12 10
79 064 โรงเรียนวัดโนนเหล็ก 6 18 11
80 086 โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 22 57 26
81 089 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า 6 19 10
82 090 โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 16 32 26
83 091 โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง 7 17 9
84 087 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 15 45 27
85 047 โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 10 24 10
86 088 โรงเรียนอนุบาลรจนา 1 3 1
87 092 โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา ๓ 7 8 7
88 093 โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา ๔ 5 12 10
89 094 โรงเรียนอุทัยวิทยาลัย 0 0 0
90 096 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 6 13 6
91 098 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากกะบาด 0 0 0
92 095 โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต 6 10 6
93 005 โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 18 66 25
94 097 โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวารี 3 5 3
รวม 568 1372 847
2219

ผู้ประสานงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา
นายนิรันดร์ เกษรสุริย์วงศ์ 08 6592 6721 E-mail sornornirun@gmail.com นายธงชัย มั่นสุข 08 1534 5117 นางจันทร์เพ็ญ ทัศนียานนท์ 08 9960 1788
นายศิลปชัย เทศนา graphic design
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]