หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. อุทัยธานี เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านวังเตย 28 20 80% 2 8% 1 4% 2 8% 25
2 โรงเรียนบ้านวังเกษตร 21 20 95.24% 1 4.76% 0 0% 0 0% 21
3 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 31 17 58.62% 7 24.14% 2 6.9% 3 10.34% 29
4 โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 23 17 73.91% 3 13.04% 2 8.7% 1 4.35% 23
5 โรงเรียนบ้านทุ่งมน 23 16 69.57% 4 17.39% 2 8.7% 1 4.35% 23
6 โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 18 12 66.67% 6 33.33% 0 0% 0 0% 18
7 โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 21 12 66.67% 4 22.22% 2 11.11% 0 0% 18
8 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 15 12 80% 0 0% 1 6.67% 2 13.33% 15
9 โรงเรียนบ้านคลองข่อย 11 11 100% 0 0% 0 0% 0 0% 11
10 โรงเรียนบ้านหนองแว่น 11 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
11 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 21 9 45% 7 35% 3 15% 1 5% 20
12 โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 16 9 56.25% 4 25% 2 12.5% 1 6.25% 16
13 โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 22 8 42.11% 8 42.11% 3 15.79% 0 0% 19
14 โรงเรียนบ้านปากดง 9 8 88.89% 0 0% 0 0% 1 11.11% 9
15 โรงเรียนวัดท่าโพ 13 7 53.85% 5 38.46% 1 7.69% 0 0% 13
16 โรงเรียนวัดเขาหินเทิน 13 7 53.85% 4 30.77% 1 7.69% 1 7.69% 13
17 โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗ 14 7 50% 1 7.14% 3 21.43% 3 21.43% 14
18 โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ 10 7 70% 1 10% 2 20% 0 0% 10
19 โรงเรียนบ้านหนองเมน 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
20 โรงเรียนวัดเนื้อร้อน 9 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
21 โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา ๓ 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
22 โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
23 โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 10 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
24 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
25 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 15 4 28.57% 7 50% 1 7.14% 2 14.29% 14
26 โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ 8 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
27 โรงเรียนบ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์) 9 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 2 22.22% 9
28 โรงเรียนวัดหนองแฟบ 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
29 โรงเรียนวัดดอนหวาย 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
30 โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
31 โรงเรียนบ้านหนองขุย(นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) 9 4 50% 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 8
32 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ 8 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
33 โรงเรียนวัดตลุกดู่ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
34 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
35 โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
36 โรงเรียนวัดเขาปฐวี 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
37 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
38 โรงเรียนชุมชนวัดท่าซุง (เลิศ_สินอุปถัมภ์) 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
39 โรงเรียนบ้านดงยางใต้ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
40 โรงเรียนวัดโนนเหล็ก 6 3 50% 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 6
41 โรงเรียนวัดหนองระแหงเหนือ 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
42 โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
43 โรงเรียนวัดบุญลือ (อุเทสประชาสรรค์) 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
44 โรงเรียนวัดอัมพวัน (ประชาชนูทิศ) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
45 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
46 โรงเรียนบ้านบ่อยาง 8 2 25% 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 8
47 โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา ๔ 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
48 โรงเรียนวัดหนองตางู 6 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
49 โรงเรียนบ้านเขาผาลาด 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
50 โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวารี 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
51 โรงเรียนบ้านคอดยาง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
52 โรงเรียนบ้านหนองรัก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
53 โรงเรียนวัดทุ่งนาไทย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
54 โรงเรียนวัดทุ่งพึ่ง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
55 โรงเรียนวัดหนองแก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
56 โรงเรียนบ้านเนินก้าว 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
57 โรงเรียนบ้านหนองกี่ 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
58 โรงเรียนบ้านเนินตูม 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
59 โรงเรียนวัดหนองสระ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
60 โรงเรียนวัดวังบุญ 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
61 โรงเรียนวัดจักษา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
62 โรงเรียนวัดดงแขวน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
63 โรงเรียนวัดสังกัสรัตนคีรี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
64 โรงเรียนวัดหนองเขื่อน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
65 โรงเรียนวัดอุโปสถาราม 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
66 โรงเรียนชุมชนวัดดงขวาง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
67 โรงเรียนบ้านหนองเข้ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
68 โรงเรียนบ้านท่าซุง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
69 โรงเรียนบ้านหนองแขวนกูบ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
70 โรงเรียนวัดวังสาริกา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
71 โรงเรียนวัดสะพานหิน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
72 โรงเรียนวัดหนองเรือโกลน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
73 โรงเรียนวัดหาดทนง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
74 โรงเรียนอนุบาลรจนา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
75 โรงเรียนวัดตานาด 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ผู้ประสานงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา
นายนิรันดร์ เกษรสุริย์วงศ์ 08 6592 6721 E-mail sornornirun@gmail.com นายธงชัย มั่นสุข 08 1534 5117 นางจันทร์เพ็ญ ทัศนียานนท์ 08 9960 1788
นายศิลปชัย เทศนา graphic design
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]