หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
สถานที่จัดแข่งขัน อำเภอหนองขาหย่าง ระหว่างวันที่ 28- 29 กันยายน 2558

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง อาคาร 1 ห้อง 7 28 ก.ย. 2558 10.00 - 11.00
-
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง อาคาร 1 ห้อง 8 28 ก.ย. 2558 11.00 - 12.00
-
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง อาคาร 2 ห้อง 6 28 ก.ย. 2558 เริ่มเวลา 10.00
-
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง อาคาร 2 ห้อง 5 28 ก.ย. 2558 เริ่มเวลา 10.00
-
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง อาคาร 2 ห้อง 4 28 ก.ย. 2558 เริ่มเวลา 10.00
-


ผู้ประสานงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา
นายนิรันดร์ เกษรสุริย์วงศ์ 08 6592 6721 E-mail sornornirun@gmail.com นายธงชัย มั่นสุข 08 1534 5117 นางจันทร์เพ็ญ ทัศนียานนท์ 08 9960 1788
นายศิลปชัย เทศนา graphic design
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]