หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี อ.หนองขาหย่าง นายอดุลย์ ระบอบ   08 1181 9531
2 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา อ.หนองขาหย่าง นายบุญเชิด ช่ออ่อน   08 9958 2155
3 โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง นายธวัชชัย จันทรานุสรณ์   08 9460 2406

ผู้ประสานงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา
นายนิรันดร์ เกษรสุริย์วงศ์ 08 6592 6721 E-mail sornornirun@gmail.com นายธงชัย มั่นสุข 08 1534 5117 นางจันทร์เพ็ญ ทัศนียานนท์ 08 9960 1788
นายศิลปชัย เทศนา graphic design
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]