ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยนกกก สพป. ตาก เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 สพป. ตาก เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ สพป. ตาก เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน สพป. ตาก เขต 2 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ สพป. ตาก เขต 2 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 สพป. ตาก เขต 2 83 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านน้ำหอม สพป. ตาก เขต 2 83 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านปางส้าน สพป. ตาก เขต 2 83 ทอง 5  
9 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 สพป. ตาก เขต 2 83 ทอง 5  
10 โรงเรียนบ้านแม่อมกิ สพป. ตาก เขต 2 83 ทอง 5  
11 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล สพป. ตาก เขต 2 - -  
12 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ สพป. ตาก เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน