ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนแม่สอด สพป. ตาก เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย สพป. ตาก เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ สพป. ตาก เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. ตาก เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านปางส้าน สพป. ตาก เขต 2 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 สพป. ตาก เขต 2 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 สพป. ตาก เขต 2 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ สพป. ตาก เขต 2 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 สพป. ตาก เขต 2 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านปะหละทะ สพป. ตาก เขต 2 83 ทอง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน