ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่อมกิ สพป. ตาก เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง สพป. ตาก เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) สพป. ตาก เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่าอาจ สพป. ตาก เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป. ตาก เขต 2 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สพป. ตาก เขต 2 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนตชด.บ้านมอเกอร์ สพป. ตาก เขต 2 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านธงชัย สพป. ตาก เขต 2 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านวังผา สพป. ตาก เขต 2 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง สพป. ตาก เขต 2 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านทีกะเป่อ สพป. ตาก เขต 2 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 สพป. ตาก เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน