ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่กาษา สพป. ตาก เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล สพป. ตาก เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) สพป. ตาก เขต 2 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า สพป. ตาก เขต 2 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา สพป. ตาก เขต 2 69 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านมอเกอ สพป. ตาก เขต 2 67 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด สพป. ตาก เขต 2 67 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี สพป. ตาก เขต 2 67 ทองแดง 6  
9 โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ สพป. ตาก เขต 2 66 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ สพป. ตาก เขต 2 66 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ สพป. ตาก เขต 2 65 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนแม่สอด สพป. ตาก เขต 2 65 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน